Mergi la conţinutul principal
d

Plan strategic

       PLANUL STRATEGIC al Universităţii PETROL-GAZE din Ploieşti stabileşte principalele direcţii de dezvoltare instituţională, acţiunile şi măsurile care vor fi intreprinse, menite să conducă la o desfăşurare corespunzătoare a activităţii academice, administrativ-financiare şi sociale din universitate. PLANUL STRATEGIC se alcătuieşte în concordanţă cu Strategia naţională pe termen mediu şi lung a României în domeniul educaţiei.

        Planul strategic al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti se elaborează pentru perioade de 4 ani, în armonie cu planurile strategice ale facultăţilor.