Mergi la conţinutul principal
d
NEWS

Seminar de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești  în parteneriat cu  Institutul de Studii Financiare  vă invită în data de 2 aprilie 2024, ora – 13:30 la Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF. Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii.


Invitați speciali la sesiunea din 2 aprilie:

Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Mihai Constantinescu este director de vânzări la Amundi Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri european, cu active în administrare de peste 2.000 miliarde de euro. Mihai se ocupă de activitățile care au legătură cu vânzarea fondurilor Amundi în Romania, atât către clienții persoane fizice cât și către clienții instituționali. Printre responsabilitățile sale se numără: elaborarea strategiei de vânzări, activitățile comerciale, prezentări cu clienții cu privire la evoluțiile piețelor de capital locală și internațională, întâlniri cu clienții și diferite traininguri cu echipele de vânzări ale distribuitorului (UniCredit Bank). Experiența profesioanală acumulată în ultimii 13 ani de când lucrează la Amundi, îi oferă o înțelegere aprofundată a piețelor de capital, experiență pe care o împărtășește în trainingurile de educație financiară și în prezentările pe care le susține. Totodată, înainte de a lucra la Amundi, Mihai a avut o experiență de 7 ani în sistemul bancar, având atât roluri din zona de management al riscului operațional, cât și diferite roluri din zona de Private Banking.

Seminar de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – 2 aprilie 2024 | INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE