Mergi la conţinutul principal
d

Clasificare reviste

NEWWeb of Science Core Collection (reviste indexate/cotate ISIreviste indexate ESCI-Emerging Sources Citation Index, conferinţe ISI, cărţi ISI);

NEW: JCR 2019 (ediţia iunie 2020): AIS (parolă tabel: uefiscdi), Scor Relativ de Influenţă, Factor de Impact, Factor Relativ de Impact)


   Lista revistelor cotate ISI
 
 
Lista continand Scorul Relativ de Influenta al revistelor,  aparuta in 2019 dar cu referire la ceea ce s-a publicat in 2018: