Aller au contenu principal
d

Granturi SEE

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria). Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Bucureşti are calitatea de Operator al Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat din Granturile SEE 2014-2021 şi implementează proiectele finanţate în cadrul acestui mecanism financiar prin intermediul birourilor Erasmus+

 

Sprijinul individual este un cost bazat pe unităţi, după cum urmează:
 Pentru studenţi:
 • Sprijinul individual (subsistenţa) pentru studenţii români ce participă într-o mobilitate de studiu sau stagiu de practică într-unul din statele donatoare - 1200 € /lună
 • Sprijinul individual (subsistenţa) pentru studenţii din SD care vin la studiu sau într-un stagiu de practică în România - 1000 € /lună 
 • Sprijinul individual (subsistenţa) pentru personalul ce participă într-o mobilitate în România: - 150 € /zi - 750 € / săptămână - 1250 € /2 săptămâni 

Contributia pentru de transport (pentru mobilităţile studenţilor şi ale personalului) sunt costuri bazate pe unităţi, în funcţie de distanţe:

 • Distanţe între 10-99 km: 20 EUR / participant
 • Distanţe între 100-499 km: 180EUR / participant
 • Distanţe între 500-1999 km: 275 EUR / participant
 • Distanţe între 2000-2999 km: 360 EUR / participant
 • Distanţe între 3000-3999 km: 530 EUR / participant
 • Distanţe între 4000-7999 km: 820 EUR / participant 
Distanţele sunt cele calculate de calculatorul de distanţe de pe platforma Comisiei Europene şi contribuţia pentru transport se acordã pentru cãlãtoria dus-întors.   
 
PARTENERI
 • NORCE – Norwegian Research Centre
 • University of Stavanger, NORVEGIA

Obiectivele masurabile in cadrul proiectului au fost: crearea unor parteneriate intre universitati care sa duca la dezvoltarea curriculei si implicit a aptitudinilor si si cunostintelor viitorilor absolventi.

Partenerii au fost informati inca de la inceputul proiectului despre repartizarea mobilitatilor incoming si outgoing.
Informarea participantilor din UPG Ploiesti privin locurile disponibile in cadrul programului EEA GRANTS e face prin  comunicarea directa catre facultati a locurilor disponibile. 
Mobilitatile de predare si cercetare  dar si selectia participantilor se face pe baza unor criterii de selectie corecte, transparente si coerente pentru atat pentru studenti cat si pentru cadrele didactice si personalul administrativ.
Acest criterii includ: merit academic, experienta de mobilitate anterioara, motivarea, cunoasterea / interes in limba si cultura tarii gazda, plan de activitate (pentru doctorat / personal). Persoanele care nu au mai avut nici o mobilitate au avut un punctaj suplimentar.
Exista  o colaborare si comunicare permanenta intre coordonatorul institutional si organele statelor pe teritoriul carora au
fost desfasurate mobilitatile de studiu si cercetare. 
Listele intocmite in urma selectiei vor fi afisate atat pe site cat si la avizierul facultatilor.