Mergi la conţinutul principal
d

ADMITERE 2024


ANUNȚ SUSȚINERE PROBĂ ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI APTITUDINI - 17.07.2024


INFORMAȚII UTILE LICENȚĂ:


SITUATIE INSCRIERI LICENTA:


Foarte Important - SUPORT TEHNIC ADMITERE (admitere.upg-ploiesti.ro)

  • ime.admitere@upg-ploiesti.ro - FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ
  • ipg.admitere@upg-ploiesti.ro - FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR
  • tpp.admitere@upg-ploiesti.ro - FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE
  • se.admitere@upg-ploiesti.ro - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
  • ls.admitere@upg-ploiesti.ro - FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE


 


TAXE:

Taxa de înscriere pentru toate programele de licență (IF și ID) și master: 100 de lei / opțiune

Exemplu de calcul pentru 3 programe alese: 3*100=300 de lei !

 

  • Taxă şcolarizare: IF – anul I studii universitare de licență: 3400 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei)
  • Taxă şcolarizare: ID, FR – anul I - studii universitare de licență: 3600 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei)
  • Taxă şcolarizare anul I, studii universitare de masterat pentru studenții români: 3600 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei, pentru anul II studii universitare de masterat cu durata de 1,5 ani se acordă o reducere de 200 lei)

Taxa de înscriere se poate achita astfel:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.

b) la caseriile din Universitatea Petrol-Gaze.
c) prin ordin de plată sau transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Cod fiscal: 2844790

• Cod IBAN: 

  • RO52TREZ52120F330500XXXX (Trezoreria Ploiesti)
  • RO70RNCB0205044868940001 (BCR)

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă admitere

• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata

• Inițiala tatălui

• Facultatea aleasă pentru înscriere

• Programul de studii

• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca în aplicația de înscriere!

 

OFERTA EDUCATIONALA UPG: