Aller au contenu principal
d
NEWS

Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Anunț de începere a implementării proiectului

 

Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID-19

la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

 

          Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești implementează, începând cu data de 25.05.2022, proiectul  Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, cod SMIS 2014+149871.

          Beneficiarul proiectului este Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, iar MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, are calitatea de Finanțator.

          Obiectivul general al proiectului constă în oprirea răspândirii virusului și limitarea efectelor sale prin aplicarea eficientă a măsurilor sanitare și de protecție, prin dotarea cu echipamente pentru detectarea temperaturii corporale, lămpi bactericide pentru dezinfecția aerului și suprafețelor din încaperi cu încarcatură microbiana mare prin intermediul radiației ultraviolete, precum și asigurarea de  materiale de protecție și dezinfectanți în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare necesare pentru grupul țintă format din studenții beneficiari ai burselor sociale, având ca rezultat prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a virusului, ceea ce duce la creșterea capacității de depistare a cazurilor de infecție cu acest virus în rândul studenților, cadrelor didactice și a personalului implicat în activitățile derulate în cadrul universității. Asigurarea necesarului de materiale și echipamente specializate de protecție vor permite reacția promptă și eficientă la situații de criză pandemică.

Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare prin creșterea capacității de prevenire, depistare rapidă și diminuare a răspândirii potențiale a virusului, asigurând un mediu sigur din punct de vedere igienico-sanitar pentru toți studenții și personalul implicat.

Obiectivele specifice ale proiectului:


1.Implementarea normelor care să urmărescă limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 prin aplicarea măsurilor recomandate la nivel național, a asigurării unor condiții igienico-sanitare optime desfășurării procesului educațional, prin achiziția de echipamente de protecție individuală, respectiv măști, mănuși, dezinfectanți.


2.Intensificarea activităților de identificare a persoanelor potențial infectate (cu sau fără simptomatologie) relevate prin dezvoltarea capacităților de pregătire și reacție ale universității la efectele generate de pandemia creată de virusul SARS–CoV-2 prin activități de instruire a personalului.


3.Organizarea activitatilor din universitate pentru reducerea constituirii unor grupuri de persoane care să faciliteze contactul direct sau pe o perioada îndelungată de timp cu persoanele infectate cu virusul SARS–CoV-2; Furnizarea de informații obiective cu privire la răspândirea virusului, la modalitățile eficiente de a o limita, precum și la măsurile luate pentru a combate efectele provocate de pandemie.

Creșterea gradului de informare și promovare a proiectului prin activități specifice de publicitate.


4.Dotarea spațiilor de învățământ cu dispozitive necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a virusului, și anume:

- Achiziția de aparatură specifică măsurării temperaturii umane, constând în kituri cu termoviziune ce vor fi montate la căile de acces în universitate. Acestea sunt necesare pentru îmbunătățirea capacității de reacție la cazurile suspecte de infectare și la o mai bună gestionare a amenințărilor la adresa sănățății studenților și a tuturor participanților la procesul educaținal.

- Achiziționarea de lămpi bactericide UV-C care dezinfecteaza rapid aerul si obiectele din laboratoare și săli de curs, distrugand pana la 99% din virusuri, bacterii, alergeni, spori de mucegai și alte micoorganisme patogene.

- Achiziționarea nebulizatoare necesare pentru a diminua potențialul transmiterii  ulterioare a infecției cu SARS-CoV-2 prin obiecte contaminate. 

Valoarea totală a proiectului = 273.615,02 lei

Asistența financiară nerambusabilă = 273.355,03 lei

Unitatea de Implementare a Proiectului este următoarea:


·Manager Proiect – economist Drăgan Ștefan


·Responsabil Financiar – economist Șuga Cristina


·Responsabil Achiziții – economist – Bulearcă Claudia


·Responsabil Tehnic – inginer – Cioca Nicoleta


·Asistent Implementare – economist Simion Florentina Alina

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro