Mergi la conţinutul principal
d

Programe de reconversie profesională

ANUNȚ

Orarele pentru programele de conversie profesională, anul universitar 2023-2024, semestrul 2:

ANUNȚ

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă pentru programele de conversie profesională, anul universitar 2023-2024, semestrul 1:

ANUNȚ

Orarele pentru programele de conversie profesională, anul universitar 2023-2024, semestrul 1:

ANUNȚ

Rezultate examenului de admitere la programele de conversie profesională, an I, 2023-2024:

ANUNȚ

Pentru a se organiza oricare dintre cele patru programe de conversie profesionala, numarul minim de cursanti este de 10/program.

ANUNȚ

Programarea restanțelor, sesiunea de toamnă 2023

ANUNȚ

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic face înscrieri (fizic și online; înscrierea online se face prin trimitere documentelor pe adresa dppd@upg-ploiesti.ro) pentru programele de conversie profesională, învățământ la distanță (ID), pentru anul universitar 2023-2024, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, pentru următoarele specializări:

 1. Științe inginerești (Educație tehnologică) (program de 4 semestre)
 2. Informatică și TIC (program de 4 semestre)
 3. Limba și literatura engleză (program de 4 semestre)
 4. Limba și literatura franceză (program de 4 semestre)

Perioada de înscrieri este 04.09.2023 - 29.09.2023. 

Taxa de înscriere este de 100/lei și poate fi achitată la casierie, corp A, etaj II, în contul următor, prin O.P. sau transfer bancar: RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiești, CUI: 2844790.

Taxa de școlarizare este de 1750/lei/semestru. 

Dosarul de înscriere la programul de conversie profesională va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere (formularul poate fi descărcat de aici);
 • Diplomă de licență – certificată, conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Foaie matricolă/supliment la diplomă – certificată, conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Certificat de naștere - certificat conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - certificat conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Buletin/Carte de identitate - copie simplă;
 • 3 poze tip CI 3/4 cm; 
 • Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la curs;
 • Adeverință care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024.

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 - SESIUNEA 2 DE EXAMENE (IUNIE 2023)

ORARE, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023, SEMESTRUL 2

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 - SESIUNEA 1 DE EXAMENE (IANUARIE-FEBRUARIE 2023)

ORARE, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023, SEMESTRUL 1

ANUNȚ

Cursurile la programele de conversie profesională la care v-ați înscris vor începe după 15 noiembrie, conform orarului care va fi postat și pe care îl veți primi în timp util.
Atunci când orele sunt fizic aveți posibilitatea de a vă caza în Căminul nr. 4 din campusul universității, costul este de 100 lei/noapte pentru o cameră cu două paturi (camera este dotată cu frigider, TV, baie proprie).Rezervările se fac cu 48 de ore înainte la numărul de telefon: 0727866971.
Vom reveni și cu alte informații.


Departamentul pentru pregătirea personalului didactic face înscrieri online pentru programele de conversie profesională pentru anul universitar 2022-2023 pentru cadrele didactice din învățământul de stat pentru următoarele specializări:

 1. Științe inginerești (Educație tehnologică) (program de 4 semestre; fără limitări la înscriere)
 2. Calculatoare și tehnologia informației (TIC) (program de 3 semestre; se pot înscrie doar absolvenți de științe inginerești)
 3. Limba și literatura engleză (program de 4 semestre; fără limitări la înscriere)
 4. Limba și literatura franceză (program de 4 semestre; fără limitări la înscriere)

Perioada de înscrieri este până pe data de 30.09.2022. 
Dosarele se pot trimite în format electronic, scanat, la adresa: dppd@upg-ploiesti.ro

 • Taxa de înscriere este de 100/lei și poate fi achitată la casierie, corp A, etaj II, în contul următor, prin O.P. sau transfer bancar: RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiești, CUI: 2844790.
 • Taxa de școlarizare este de 1750/lei/semestru. Excepție fac cadrele didactice din învățământul liceal de stat, care beneficiază de plata taxei de școlarizare prin proiectul ROSE. 

Dosarul de înscriere la programul de conversie profesională va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere (formularul poate fi descărcat de aici);
 • Diplomă de licență – certificată, conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Foaie matricolă/supliment la diplomă – certificată, conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Certificat de naștere - certificat conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - certificat conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Buletin/Carte de identitate - copie simplă;
 • 3 poze tip CI 3/4 cm; 
 • Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la curs;
 • Adeverință care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023.

Legislație:

Documente regulatorii: