Mergi la conţinutul principal

Programe de reconversie profesională

ORARE

ANUNȚ

Cursurile la programele de conversie profesională la care v-ați înscris vor începe după 15 noiembrie, conform orarului care va fi postat și pe care îl veți primi în timp util.
Atunci când orele sunt fizic aveți posibilitatea de a vă cazaîn Căminul nr. 4 din campusul universității, costul este de 100 lei/noapte pentru o cameră cu două paturi (camera este dotată cu frigider, TV, baie proprie).Rezervările se fac cu 48 de ore înainte la numărul de telefon: 0727866971.
Vom reveni și cu alte informații.


ANUNȚ

Rezultate admitere programe conversii.


Departamentul pentru pregătirea personalului didactic face înscrieri online pentru programele de conversie profesională pentru anul universitar 2022-2023 pentru cadrele didactice din învățământul de stat pentru următoarele specializări:

 1. Științe inginerești (Educație tehnologică) (program de 4 semestre; fără limitări la înscriere)
 2. Calculatoare și tehnologia informației (TIC) (program de 3 semestre; se pot înscrie doar absolvenți de științe inginerești)
 3. Limba și literatura engleză (program de 4 semestre; fără limitări la înscriere)
 4. Limba și literatura franceză (program de 4 semestre; fără limitări la înscriere)

Perioada de înscrieri este până pe data de 30.09.2022. 
Dosarele se pot trimite în format electronic, scanat, la adresa: dppd@upg-ploiesti.ro

 • Taxa de înscriere este de 100/lei și poate fi achitată la casierie, corp A, etaj II, în contul următor, prin O.P. sau transfer bancar: RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiești, CUI: 2844790.
 • Taxa de școlarizare este de 1750/lei/semestru. Excepție fac cadrele didactice din învățământul liceal de stat, care beneficiază de plata taxei de școlarizare prin proiectul ROSE. 

Dosarul de înscriere la programul de conversie profesională va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere (formularul poate fi descărcat de aici);
 • Diplomă de licență – certificată, conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Foaie matricolă/supliment la diplomă – certificată, conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Certificat de naștere - certificat conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - certificat conform cu originalul, de secretariatul DPPD;
 • Buletin/Carte de identitate - copie simplă;
 • 3 poze tip CI 3/4 cm; 
 • Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la curs;
 • Adeverință care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023.

Legislație:

Documente regulatorii: