Mergi la conţinutul principal
d
NEWS

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti execută pe baza de contract, cercetari/analize mineralogice prin difracţie de raze X (metoda pulberilor) in cadrul laboratorului de mineralogie

 

ANUNT

 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti execută pe baza de contract, cercetari/analize mineralogice prin difracţie de raze X (metoda pulberilor) in cadrul laboratorului de mineralogie din structura Departamentului Geologie Petroliera si Inginerie de Zacamant. Responsabilul laboratorului de mineralogie este dl.conf.dr.ing. BRANOIU GHEORGHE ADRIAN, specializat in efectuarea si interpretarea analizelor cu raze X la firma Bruker-AXS (Germania) in perioada martie septembrie 2009.

Studiile mineralogice prin difracţie de raze X pe pulberi permit:

 • efectuarea analizei calitative a materialelor mono si policristaline (soft Diffracplus EVA cu program Search/Match)
 • efectuarea analizei cantitative a materialelor mono si policristaline (soft Diffracplus TOPAS 4.1 prin metoda Rietveld)
 • determinarea marimii cristalitelor si a parametrilor celulei elementare (metoda Rietveld)
 • structure solution si refinement (metoda Rietveld).

 

Beneficiarilor li se furnizeaza buletin complet de analiza ce cuprinde compozitia mineralogica globala si participatia procentuala, precum si alte date de cristalografie structurala.

 

Analizele cu raze X se efectuează cu un difractometru de ultimă generaţie tip D8 ADVANCE fabricat de Bruker AXS GmbH Karlsruhe (Germania) având următoarele caracteristici tehnice:

 • tub de raze X cu anod de Cu (radiatie Cukα având I=1,54Å; 40kV; 40mA);
 • detector cu scintilaţie tip LynxEye;
 • goniometru vertical cu geometrie BraggBrentano (θ-θ);
 • interval de masurare 1 … 165º 2theta;
 • pas minim 2theta = 0,0001o;
 • precizie de măsurare ±0,02º;
 • lăţimea realizabilă a peakului < 0,05º,
 • softuri achizitie si interpretare;
 • banca de date ICDD PDF2.

 

Preţul de execuţie pentru o probă (cu grad mediu/ridicat de complexitate) este de 1000 lei fara TVA. In cazul probelor cu grad scazut de complexitate (maximum 2 componenti) pretul de executie pentru o proba poate fi redus semnificativ (pana la 50%).

 

Persoana de contact: conf.dr.ing. Branoiu Gheorghe-Adrian

Tel. 0244575171 (247); fax 0244575847; mobil 0763662593

email: gbranoiu@yahoo.com