Skip to main content

Certificatul ISO 9001 al UPG

 Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardele internaţionale ISO 9001:2015  acordă o mai mare încredere clienţilor că procesele desfăşurate în cadrul universităţii sunt ţinute sub control şi că aceste procese sunt îmbunătăţite continuu ţinând cont de cerinţele legale şi de reglementare impuse şi de criteriile de evaluare impuse de Metodologia ARACIS.

Certificat ISO 9001-2015.pdf

Marca certificare ISO 9001-2015 AEROQ.pdf

Marca certificare ISO 9001-2015 AEROQ.jpg