Skip to main content
d

Raport anual de activitate

Conducerea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti informează, periodic, în legătura cu stadiul îndeplinirii obiectivelor în domeniul managementului calităţii. Raportul de analiză efectuată de management are la bază rezultatele monitorizării proceselor şi dovezile furnizate de rapoartele de audit intern.

Raport Analiza Efectuata de Management 2023.pdf

Masuri de imbunatațire rezultate din AEM 2023.pdf

Raport Analiza Efectuata de Management 2022.pdf

Masuri de îmbunatatire rezultate din Analiza Efectuata de Management 2022.pdf