Skip to main content
d

Conducerea universitatii -EN

John joe

Prof. univ. habil. dr. ing. DINU Florinel

Rector

Tel. centrală: +40-244-573171/ int. 101
Fax: +40-244-575847
e-mail: flgdinu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. ing. DUȘMĂNESCU Dorel Mihail

Prorector

Tel. centrală: +40-244-573171/ int. 101
Fax: +40-244-575847
e-mail: doreld@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Conf. univ. dr. ing. PANĂ Ion

Prorector                         

Tel. centrală: +40-244-573171 / int. 248
Fax: +40-244-575847
e-mail: ipana@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. habil. dr. ing. RÎPEANU Răzvan George

Director temporar al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti

Tel. centrală: +40-244-573171 /
Fax: +40-244-575847
e-mail: rrapeanu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Vacant

Director Direcția Generală Administrativă

Tel. centrală: +40-244-573171/ int.
Fax: +40-244-575847
e-mail: @upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. ing. AVRAM Lazăr

DECAN FACULTATEA de Ingineria Petrolului şi Gazelor

Tel: +40 244 576210
Fax: +40-244-575847
e-mail: lavram@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Șef lucr. dr. ing. DINIȚĂ Alin

Decan Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Tel. centrală: +40 244 575485
Fax: +40-244-575847
e-mail: adinita@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Conf. univ.dr. ing. Daniela Popovici

Decan Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Tel. centrală: +40 244 573171 /int.166
Fax: +40-244-575847
e-mail: dana_p@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. Mihaela Suditu

Decan Faclutatea de Litere şi Ştiinţe                    

Tel. centrală: +40-244-575661
Fax: +40-244-575847
e-mail: msuditu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. RĂDULESCU Irina Gabriela

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

Tel. centrală: +40 244 573171, int. 112
Fax: +40-244-575847
e-mail: iradulescu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Pătrașcu Antonia

student

Tel. centrală: +40 244 573171
Fax: +40-244-575847
e-mail: antonia.patrascu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae