Skip to main content

Proceduri de sistem

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti beneficiază de un Sistem de Management al Calităţii documentat. Procedurile de sistem şi cele operaţionale reprezintă modalităţile de desfăşurare a activităţilor/proceselor specifice organizaţiei.