Skip to main content
d

Serviciul de Management al Calităţii (SMCU)

La nivelul UPG, prin decizie a Rectorului şi cu aprobarea Senatului , au fost înfiinţate şi funcţionează din 2005 următoarele structuri organizatorice specifice managementului calităţii:
  • Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în UPG din Ploieşti (CEACU),
  • Serviciul de Management al Calităţii (SMCU).
  • Comisia de Monitorizare Interna (CMI)