Skip to main content
d

Departamentul de cercetare

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti este o instituţie de stat cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice. În acest context, misiunea cercetării ştiinţifice este de a contribui la:
(a) inovarea în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi transferului de cunoştinţe;
(b) formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare.
În acest cadru, universitatea îşi propune ca "produsele sale" diplomele universitare, cunoaşterea ştiinţifică şi cercetarea ştiinţifică care poartă "marca" UPG să devină tot mai prestigioase, respectiv să se bucure de recunoaştere (ceea ce înseamnă să fie preferate în faţa altora) atât pe piaţa muncii cât şi în sistemul academic, în comunitatea locală, regională, naţională si internaţională.
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti a fost acreditată ca instituţie componentă a sistemului de cercetare - dezvoltare de interes naţional, prin decizia nr. 9673 / 17.06.2008 emisă de CNCSIS. Decizia a fost dată în baza evaluării activităţii de cercetare desfăşurată în perioada 2003‑2007 de către cadrele didactice din universitate.
Locaţie: corpul I al UPG, demisol.
Web : http://www.upg-ploiesti.ro/departamentul-de-cercetare/
Șef lucr. dr. chim. Calin Catalina – Responsabil Departament Cercetare Ştiinţifică
Tel. +40 244 573171/int. 317; Fax +40 244 575847; e-mail: catalina.calin@upg-ploiesti.ro
Bozîntan Mariana – Referent de specialitate
Tel. +40 244 573171/int. 307; Fax +40 244 575847; e-mail: mariana.bozintan@upg-ploiesti.ro
Ionescu Ioana – Referent de specialitate
Tel. +40 244 573171/int. 307; Fax +40 244 575847; e-mail: catalina.ionescu@upg-ploiesti.ro