Skip to main content
d

Programe și proiecte

Macheta site UPG revizuita.pdfUniversitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a acordat şi acordă o mare importanţă participării la proiecte finanţate din fonduri europene, atât în calitate de coordonator, cât şi de partener. 

Instituţia noastră alocă importante resurse materiale şi umane pentru desfăşurarea cu succes a acestor proiecte.


2024 - 07.06.2024:


2024 - 31.05.2024:


2024 - 30.04.2024:

2024 - 25.04.2024:

2024 - 05.04.2024:


2023:


Proiect PNRR - Contract nr. 14059/16.09.2022, Titlul proiectului: Digitalizarea activităţilor cu studenţii în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, cod proiect: 330917348


Project 107379/2019. Name: Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti


2022:


2020:


2019:

 


2018: 


2017: 

 • Procedură de selecție a 2 parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finațare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Urban 2014-2020 (POCU), axa prioritară 6: educație și competențe, Prioritatea de investiții - 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.
  • Obiective specifice:
   • OS 6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile 
   • OS 6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conținutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile 
   • OS 6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC şi SNCDI