Skip to main content

Conducerea universitatii -EN

John joe

Prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu COLOJA

Rector

Tel. centrală: +40-244-573171/ int. 101
Fax: +40-244-575847
e-mail: mpcoloja@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. Anca Mihaela DOBRINESCU

Prorector Programe de studii şi managementul calităţii

Tel. centrală: +40-244-573171/ int. 101
Fax: +40-244-575847
e-mail: adobrinescu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. ing. Paul ROSCA

Prorector Cercetare ştiinţifică                               

Tel. centrală: +40-244-573171 / int. 248
Fax: +40-244-575847
e-mail: prosca@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. ing. Mihail MINESCU

Prorector Relaţii internaţionale, parteneriat cu mediul economico-social

Tel. centrală: +40-244-573171 / int. 219
Fax: +40-244-575847
e-mail: mminescu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ dr. ing. ec. Daniela BUZOIANU

Prorector Activitate socială şi resurse umane

Tel. centrală: +40-244-573171 / int. 103
Fax: +40-244-575847
e-mail: dbuzoianu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. ing. Marius - Gabriel PETRESCU

Director Direcția Generală Administrativă

Tel. centrală: +40-244-573171/ int.
Fax: +40-244-575847
e-mail: pmarius@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor

DECAN FACULTATEA de Ingineria Petrolului şi Gazelor

Tel: +40 244 576210
Fax: +40-244-575847
e-mail: nistor@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Conf. dr. ing. Ioan POPA

Decan Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Tel. centrală: +40 244 575485
Fax: +40-244-575847
e-mail: ipopa@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Conf. univ.dr. ing. Daniela Popovici

Decan Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Tel. centrală: +40 244 573171 /int.166
Fax: +40-244-575847
e-mail: dana_p@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Prof. univ. dr. Mihaela Suditu

Decan Faclutatea de Litere şi Ştiinţe                    

Tel. centrală: +40-244-575661
Fax: +40-244-575847
e-mail: msuditu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Conf. univ. dr. Aurelia PĂTRAȘCU

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

Tel. centrală: +40 244 573171, int. 112
Fax: +40-244-575847
e-mail: apatrascu@upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae

John joe

Tudose Vasile Bogdan

student

Tel. centrală: +40 244 573171
Fax: +40-244-575847
e-mail: @upg-ploiesti.ro
Curriculum Vitae