Skip to main content
d

Plan operaţional

Planul operaţional al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti se elaborează pentru o perioadă de un an calendaristic, în concordanţă şi armonie cu Planul strategic al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, precum şi cu planurile strategice şi operaţionale ale facultăţilor. Planul operaţional se aprobă în şedinţa Senatului universităţii, în urma discutării şi aprobării sale în Biroul Senatului universităţii.
        Planul operaţional fixează obiectivele operaţionale corespunzătoare principalelor direcţii de activitate ale universităţii.