Mergi la conţinutul principal
d
NEWS

ANUNT IMPORTANT REZULTATE ADMITERE!!!

Stimați candidați,

Astăzi 21.07.2023, după ora 15.00, se va afișa primul set de liste cu candidații admiși la facultățile din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Listele conțin candidații admişi pe locuri FĂRĂ TAXĂ (buget), pe locuri CU TAXĂ şi candidați aflați în aşteptare. Pentru verificarea listelor, vă rugăm să accesați site-ul https://www.upg-ploiesti.ro/ro/admitere-2023, iar generarea codului de candidat se face prin introducerea CNP-ului personal.

CE TREBUIE SĂ FAC ÎN CONTINUARE?

Trebuie să confirmi locul ocupat la sediul UPG în zilele de 24 iulie 2023 (interval orar 09.00-15.00), respectiv 25 iulie (interval orar 09.00-13.00), astfel:


·     pentru candidatii admişi pe locuri FĂRĂ TAXĂ (buget): depunerea în original a Diplomei/Adeverinței de bacalaureat + depunerea opțiunii pentru specializarea FĂRĂ TAXĂ (se completează la sediul UPG) + 2 fotografii color 3x4 cm;


·     pentru candidatii admişi pe locuri CU TAXĂ: depunerea în original a Diplomei/Adeverinței de bacalaureat + achitare rata I de studii (prezentare dovada plății) + depunerea opțiunii pentru specializarea CU TAXĂ (se completează la sediul UPG) +  2 fotografii color 3x4 cm;


·     pentru candidatii aflați în așteptare: urmăresc SETUL II de liste pentru următorul clasament (dacă au urcat în ierarhie pe un loc FĂRĂ/CU TAXĂ).

FOARTE IMPORTANT!

Candidații care NU confirmă locurile ocupate în perioada menționată (24-25 iulie 2023) vor fi retrași/respinși, iar la următoarea ierarhizare a sistemului (afișare SET II DE LISTE din 25 iulie 2023) nu vor mai avea posibilitatea să urce în clasament, locul acestora, devenind vacant, este ocupat de următorii candidați aflați pe liste.

CONFIRMĂ LOCUL/LOCURILE OCUPATE CU TAXĂ, PENTRU A TE MENȚINE PE LISTE, ȘI AI ȘANSA SĂ AJUNGI LA FĂRĂ TAXĂ (la afișarea setului II de liste din 25 iulie 2023, dacă vei  urca în ierarhie și vei ocupa un loc FĂRĂ TAXĂ, restituirea Ratei I de studii achitată se va face pe baza unei cereri completată la sediul UPG + adeverința primită la confirmarea locului ocupat CU TAXĂ pentru care se solicită restituirea+extras de cont bancar).

TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI CU TAXĂ:

- pentru studii universitare de licență (IF) : 3400 lei/an, achitată în 4 rate egale, respectiv 850 lei/rată (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei).

- pentru studii universitare de licență (IFR și ID), respectiv pentru programe de master: 3600 lei/an, achitată în 4 rate egale, respectiv 900 lei/rată (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei).

Plata se poate efectua la sediul UPG sau prin ordin de plată sau transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare: Beneficiar Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Cod fiscal 2844790, Cod IBAN RO52TREZ52120F330500XXXX (Trezoreria Ploiesti) sau RO70RNCB0205044868940001 (BCR)

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați următoarele informații (se completează cu informațiile pentru candidatul admis cu taxă): taxă studii, nume și prenume, cod numeric personal (CNP), facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF/ID/IFR).

FELICITĂM TOȚI CANDIDAȚII PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ, ADMIȘI LA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI!