Mergi la conţinutul principal
d
NEWS

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2017 – 2018

Selecția are loc în fiecare facultate a UPG, în perioada 15-20 noimebrie 2017, în funcție de datele stabilite de aceasta.

Dosarele pentru selecție se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita Biroului Erasmus+/ Departamentul de Relaţii Internaţionale- corp I, parter.

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află pe site-ul Erasmus.

Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • să fie student / masterand / doctorand al UPG în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi);
 • să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene
 • să promoveze un test de limbă străină / să aibă cunoştinţe lingvistice într-o limbă străină;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie / de motivaţie într-o limbă străină;
 • să prezinte un curriculum vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină şi o scrisoare de intenţie.

Precizăm că în cadrul Programui ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

Precizări:

 • Studenţii selectați din anul I, nivel licență, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiţia ca la finalul anului I să fie nu aibă nicio restanță şi prin prezentarea la Biroul Erasmus+ a adeverinţei de la facultate care confirmă acest lucru. Media școlară a anului I de studiu trebuie să fie cel puțin egală cu media școlară decisă de facultate pentru intrarea în selecție,
 • Studenţii din ani terminali vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master/doctorat, cu condiţia admiterii la master/doctorat şi prezentarea adeverinţei de la facultate (care confirmă admiterea) la Biroul Erasmus+.
 • Rezevele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, pentru ca în cazul în care rămân locuri libere sau unii titulari renunță, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2017 – 2018, este:

Țara de destinație Grant Euro / lună*
*Luna este calculată la 30 zile
Austria, Belgia, Croația, Cehia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia, Danemarca, Suedia 500
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria. 450

STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE – “GRANT ZERO”:

 • Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție, fiind marcaţi corespunzător în liste.
 • În acest caz, nu trebuie depășit numărul posibil de studenți pentru o destinație (total titulari, rezerve și „grant zero” = numărul precizat pe un rând din tabelul conținând acordurile bilaterale).
 • Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (”grant zero”), acest lucru este posibil și trebuie comunicat de urgență la Biroul Erasmus+.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.