Mergi la conţinutul principal

ACHIZITII PUBLICE 2020

"SERVICII DE PAZĂ ȘI TRANSPORT VALORI CASIERIE CU AGENT ÎNSOȚITOR" - COD CPV 60100000-9


"SERVICII INFORMATICE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLATRE PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL UPG" - COD CPV 72600000-6


"SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA ELABORĂRII CERERII DE FINANȚARE" - COD CPV 79411000-8

ACHIZIȚIE DIRECTĂ - ANULATĂ


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - ECHIPAMENTE IT- Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi: SGNU

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN VALORIZAREA COMPETENŢELOR ŞI INFORMARE (DEVIN) “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. AG/176/SGU/NC/II

PROCEDURA ATRIBUITĂ

 

Contractul de furnizare bunuri - ECHIPAMENTE IT - a fost atribuit operatorului economic S.C. PLATIN SYSTEMS  S.R.L. PLOIEȘTI - CONTRACT 4553 / 30.04.2020, cu o valoare de 30 300,00 lei , fără TVA.

 • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „ECHIPAMENTE IT” pentru care se ataşază următoarele documente:
 • Valoarea estimată: 32940.90 lei fără TVA
 • Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
 • Persoane de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662; Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518
 • Termenul de transmitere/depunere  a ofertelor este de 12.03.2019, ora 08.30.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CONSUMABILE- Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi: SGNU

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN VALORIZAREA COMPETENŢELOR ŞI INFORMARE (DEVIN) “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. AG/176/SGU/NC/II

 • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „CONSUMABILE” pentru care se ataşază următoarele documente:
 • Valoarea estimată: 5623.40 lei fără TVA
 • Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
 • Persoane de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662; Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518
 • Termenul de transmitere/depunere  a ofertelor este de 12.03.2019, ora 08.30.