Mergi la conţinutul principal

ACHIZITII PUBLICE 2020

PROCEDURĂ RELUATĂ

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieștiîn calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publicăServicii de consultanţă pentru organizare proceduri achiziţii finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

 

•Valoarea estimată: 20 000 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,  BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 072880851

 

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 26.11. 2020, ora 12.00.


ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de „Servicii de consultanţă pentru organizare proceduri achiziţii” finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10

“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978 - CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor,  a fost ANULATĂ deoarece nu a fost primită nicio ofertă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieștiîn calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publicăServicii de consultanţă pentru organizare proceduri achiziţii finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

•Valoarea estimată: 20 000 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 072880851

 

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 30.10. 2020, ora 12.00.


SERVICII DE CATERING, pentru derularea activității Proiectului CNFIS-FDI-2020-0225, cu titlul "Internationalizarea învățămantului superior românesc, startup pentru dezvoltarea și promovarea programelor de studii ale U.P.G. Ploiești


ACHIZIȚIE DIRECTĂ ATRIBUITĂ

Contractului de achiziție publică: „Servicii de consultanță pentru managementul proiectului” finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978 - CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management - a fost atribuit operatorului economic  SC BOCASOFT SRL - Nr. UPG 12342 din 27.10.2020/POR 31 din 27.10.2020, cu o valoare de 55 000 lei fără TVA.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică: „Servicii de consultanță pentru managementul proiectului” finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

•Valoarea estimată: 90 000 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.30, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 0244575659

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 14.10.2020, ora 16.00.


SERVICII  PENTRU ELABORAREA UNEI APLICAŢII MOBILE PENTRU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI, pentru  Proiect CNFIS-FDI-2020-0225. Titlu PROIECT "INTERNAȚIONALIZAREA ÎNVĂȚĂMĂNTULUI SUPERIOR ROMANESC, STARTUP PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA PROGRAMELOR DE STUDII ALE U.P.G. PLOIEȘTI" – COD CPV 72541000-9


“SERVICII DE INTEGRARE A PLATFORMEI ON-LINE DE INSCRIERE A CANDIDATILOR LA ADMITERE ȘI A PLATFORMEI ON-LINE PENTRU PLATA TAXELOR CU SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL UNIVERSITATII”, pentru PROIECT CNFIS-FDI-2020-0187, TITLU PROIECT:  "e-ADMITERE" - INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ PENTRU FACILITAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE LA FACULTATE ȘI PROMOVARE A OFERTELOR EDUCAȚIONALE“ - COD CPV 72541000-9


"SERVICII DE PAZĂ ȘI TRANSPORT VALORI CASIERIE CU AGENT ÎNSOȚITOR" - COD CPV 60100000-9


"SERVICII INFORMATICE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLATRE PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL UPG" - COD CPV 72600000-6


"SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA ELABORĂRII CERERII DE FINANȚARE" - COD CPV 79411000-8

ACHIZIȚIE DIRECTĂ - ANULATĂ


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - ECHIPAMENTE IT- Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi: SGNU

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN VALORIZAREA COMPETENŢELOR ŞI INFORMARE (DEVIN) “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. AG/176/SGU/NC/II

PROCEDURA ATRIBUITĂ

 

Contractul de furnizare bunuri - ECHIPAMENTE IT - a fost atribuit operatorului economic S.C. PLATIN SYSTEMS  S.R.L. PLOIEȘTI - CONTRACT 4553 / 30.04.2020, cu o valoare de 30 300,00 lei , fără TVA.

 • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „ECHIPAMENTE IT” pentru care se ataşază următoarele documente:

 • Valoarea estimată: 32940.90 lei fără TVA
 • Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
 • Persoane de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662; Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518
 • Termenul de transmitere/depunere  a ofertelor este de 12.03.2019, ora 08.30.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CONSUMABILE- Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi: SGNU

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN VALORIZAREA COMPETENŢELOR ŞI INFORMARE (DEVIN) “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. AG/176/SGU/NC/II

 • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „CONSUMABILE” pentru care se ataşază următoarele documente:

 • Valoarea estimată: 5623.40 lei fără TVA
 • Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
 • Persoane de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662; Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518
 • Termenul de transmitere/depunere  a ofertelor este de 12.03.2019, ora 08.30.