Mergi la conţinutul principal
d

ACHIZITII PUBLICE 2020

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieștiîn calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică:  MOBLIER  finanțat prin fonduri europene prin  Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDITitlul proiectului: ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)”, Cod SMIS: 132976, Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

CPV:   39130000-2           

 

ACHIZIȚIE DIRECTĂ  ATRIBUITĂ

 

Contractul de furnizare produse – MOBILIER - a fost atribuit operatorului economic S.C. PROMODA INTERNATIONAL S.R.L. -  CONTRACT 380 / 18.01.2021, cu o valoare de 17 472 lei , la care se adaugă 3319,68 lei  TVA.

 

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

Tip achiziţie: Achiziţie directă

Tip contract: Furnizare

•Valoarea estimată: este de 23 500 lei fără T.V.A., respectiv 27 965 lei lei cu T.V.A.

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/int.238

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 072880851

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 07.01.2021, ora 12:00, la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI , Ploieşti, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA.


Universitatea Petrol-Gaze din Ploieștiîn calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică:  Servicii de auditare financiară  finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV:  79212000-3 Servicii de auditare       

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

Tip achiziţie: Achiziţie directă

Tip contract: Servicii

•Valoarea estimată:  17 878,97  lei fără T.V.A

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/int.238

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 072880851

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 05.01.2021, ora 12:00, la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI , Ploieşti, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA.


Universitatea Petrol-Gaze din Ploieștiîn calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică: „Servicii de informare si publicitate finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate    

 

ACHIZIȚIE DIRECTĂ  ATRIBUITĂ

 

Contractul de servicii – "SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE" - a fost atribuit operatorului economic SC MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS SRL -  CONTRACT 14052/ 17.12.2020, cu o valoare de  9460  lei fara TVA, la care se adaugă 1797,40 lei  TVA.

 

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

 

 Tip achiziţie: Achiziţie directă

Tip contract: Servicii

•Valoarea estimată: 16.000 lei fără T.V.A

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/int.238

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 072880851

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 03.12.2020, ora 12:00, la adresa: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI , Ploieşti, România, Str. Bulevardul Bucureşti, nr. 39, județul Prahova, cod poștal 100680, România – REGISTRATURA;


ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică: “SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO”

Cod CPV: 32323500-8 Sistem video de supraveghere

 

ACHIZIȚIE DIRECTĂ  ATRIBUITĂ

 

Contractul de  furnizare –  “SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO”   - a fost atribuit operatorului economic SC HIGHTECH SECURITY ROMANIA SRL -  CONTRACT 13665 /  04.12.2020, cu o valoare de  50 312  lei fara TVA, la care se adaugă 9559,28  lei  TVA.

 

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

 

•Tip contract: Furnizare

•Tip achiziţie: Achiziţie directă

•Valoarea estimată: 50 420,17 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,  BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226/238 – Persoană de contact: Ec.DRĂGAN Ștefan

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 02.12.2020, ora 12:00.


PROCEDURĂ RELUATĂ

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieștiîn calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publicăServicii de consultanţă pentru organizare proceduri achiziţii finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

 

ACHIZIȚIE DIRECTĂ  ATRIBUITĂ

 

Contractul de servicii  –  Servicii de consultanţă pentru organizare proceduri achiziţii   - a fost atribuit operatorului economic  SC BOCASOFT SRL -  CONTRACT 13885 bis/ 14.12.2020, cu o valoare de 19 500 lei , la care se adaugă 3705 lei  TVA.

 

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

 

 

•Valoarea estimată: 20 000 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,  BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 072880851

 

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 26.11. 2020, ora 12.00.


ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de „Servicii de consultanţă pentru organizare proceduri achiziţii” finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10

“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978 - CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor,  a fost ANULATĂ deoarece nu a fost primită nicio ofertă.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieștiîn calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publicăServicii de consultanţă pentru organizare proceduri achiziţii finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

•Valoarea estimată: 20 000 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659/0244573171-int.226

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 072880851

 

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 30.10. 2020, ora 12.00.


SERVICII DE CATERING, pentru derularea activității Proiectului CNFIS-FDI-2020-0225, cu titlul "Internationalizarea învățămantului superior românesc, startup pentru dezvoltarea și promovarea programelor de studii ale U.P.G. Ploiești


ACHIZIȚIE DIRECTĂ ATRIBUITĂ

Contractului de achiziție publică: „Servicii de consultanță pentru managementul proiectului” finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978 - CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management - a fost atribuit operatorului economic  SC BOCASOFT SRL - Nr. UPG 12342 din 27.10.2020/POR 31 din 27.10.2020, cu o valoare de 55 000 lei fără TVA.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați la atribuirea contractului de achiziție publică: „Servicii de consultanță pentru managementul proiectului” finanțat prin fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Obiectiv Specific 10.3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT COMPUSE DIN CORPURILE C 20 – LABORATOARE, C 21 – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”, Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

Pentru această achiziție se atașează următoarele documente:

•Valoarea estimată: 90 000 lei fără TVA

•Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.30, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

•Telefon: 0244575659

•Fax: 0244575312

•E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

•Persoane de contact:Bulearcă Claudia – Tel. 0244575659

•Termenul de depunere  a ofertelor este de 14.10.2020, ora 16.00.


SERVICII  PENTRU ELABORAREA UNEI APLICAŢII MOBILE PENTRU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI, pentru  Proiect CNFIS-FDI-2020-0225. Titlu PROIECT "INTERNAȚIONALIZAREA ÎNVĂȚĂMĂNTULUI SUPERIOR ROMANESC, STARTUP PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA PROGRAMELOR DE STUDII ALE U.P.G. PLOIEȘTI" – COD CPV 72541000-9


“SERVICII DE INTEGRARE A PLATFORMEI ON-LINE DE INSCRIERE A CANDIDATILOR LA ADMITERE ȘI A PLATFORMEI ON-LINE PENTRU PLATA TAXELOR CU SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL UNIVERSITATII”, pentru PROIECT CNFIS-FDI-2020-0187, TITLU PROIECT:  "e-ADMITERE" - INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ PENTRU FACILITAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE LA FACULTATE ȘI PROMOVARE A OFERTELOR EDUCAȚIONALE“ - COD CPV 72541000-9


"SERVICII DE PAZĂ ȘI TRANSPORT VALORI CASIERIE CU AGENT ÎNSOȚITOR" - COD CPV 60100000-9


"SERVICII INFORMATICE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI DEZVOLATRE PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL UPG" - COD CPV 72600000-6


"SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA ELABORĂRII CERERII DE FINANȚARE" - COD CPV 79411000-8

ACHIZIȚIE DIRECTĂ - ANULATĂ


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - ECHIPAMENTE IT- Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi: SGNU

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN VALORIZAREA COMPETENŢELOR ŞI INFORMARE (DEVIN) “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. AG/176/SGU/NC/II

PROCEDURA ATRIBUITĂ

 

Contractul de furnizare bunuri - ECHIPAMENTE IT - a fost atribuit operatorului economic S.C. PLATIN SYSTEMS  S.R.L. PLOIEȘTI - CONTRACT 4553 / 30.04.2020, cu o valoare de 30 300,00 lei , fără TVA.

 • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „ECHIPAMENTE IT” pentru care se ataşază următoarele documente:

 • Valoarea estimată: 32940.90 lei fără TVA
 • Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
 • Persoane de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662; Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518
 • Termenul de transmitere/depunere  a ofertelor este de 12.03.2019, ora 08.30.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CONSUMABILE- Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi: SGNU

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN VALORIZAREA COMPETENŢELOR ŞI INFORMARE (DEVIN) “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. AG/176/SGU/NC/IIPROCEDURA ATRIBUITĂ

Contractul de furnizare bunuri – CONSUMABILE LOT 1 - a fost atribuit operatorului economic S.C. ROSERVOTECH  S.R.L. PLOIEȘTI - CONTRACT 5767 / 15.06.2020, cu o valoare de 2967,86 lei cu TVA inclus , din care 473,97 lei reprezintă TVA.

 

Contractul de furnizare bunuri – CONSUMABILE LOT 2 - a fost atribuit operatorului economic S.C. BIROEXPERT  S.R.L. PLOIEȘTI - CONTRACT 5768 / 15.06.2020, cu o valoare de 3065,44 lei cu TVA inclus , din care 489,44 lei reprezintă TVA.

 • În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „CONSUMABILE” pentru care se ataşază următoarele documente:

 • Valoarea estimată: 5623.40 lei fără TVA
 • Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro
 • Persoane de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662; Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518
 • Termenul de transmitere/depunere  a ofertelor este de 12.03.2019, ora 08.30.