Skip to main content
d
anunt

Informare privind măsurile de suspendare a unor activități pentru evitarea infectării cu COVID-19

 

Comunicat de presă

referitor la suspendarea temporară a activităților didactice la nivelul UPG Ploiești

 

 

Având în vedere măsurile adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru evitarea răspândirii infecției cu COVID-19, în ședința din 09.03.2020, Senatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, întrunit în ședință în data de 11.03.2020 a hotărât următoarele:

  • se suspendă activitățile didactice pe perioada 11-29.03.2020;
  • materialele didactice aferente perioadei menționate vor fi transmise studenților prin mijloace on-line urmând ca activitățile de laborator și cele pentru care nu există materiale în format electronic să fie recuperate conform unui calendar întocmit de directorul de departament;
  • cadrele didactice vor rămâne în activitate urmând a desfășura alte activități specifice: cercetare, pregătire cursuri/materiale didactice, acordare consultații on-line etc.
  • activitățile administrative și activitățile pentru finalizarea studiilor la programele de master se vor desfășura conform planificărilor anunțate anterior;
  • activitatea de eliberare a actelor de studii (diplome, foi matricole, adeverințe, etc.) se suspendă pe perioada menționată;
  • căminele și cantina universității vor funcționa după programul normal;
  • studenții cazați în campus NU sunt obligați să parăsească căminele universității.

 

Recomandăm tuturor studenților să își limiteze deplasările la strictul necesar.

 

Rector,

Prof. univ. habil. dr. ing. DINU Florinel