Skip to main content
d
NEWS

Anunt studiul Eurostudent și Chestionarul Național Studențesc

CHESTIONARUL NAȚIONAL STUDENȚESC ȘI STUDIUL EUROSTUDENT
Stimați studenți,
Vă informăm că la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin adresa
638/27.10.2020, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior,
a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFlSCDI) coordonează implementarea unei
cercetări naţionale prin intermediul a două studii integrate: Chestionarul Naţional
Studenţesc (CNS) şi Studiul EUROSTUDENT.
Cercetarea constă în aplicarea online, în perioada noiembrie- decembrie 2020,
a două chestionare la nivelul studenţilor de la ciclurile de licenţă si master, din
cadrul instituţiilor de învăţământ superior public de stat şi privat, studentul
primind prin email o singură invitaţie, cu un singur link către cele două
chestionare integrate.
Chestionarul Naţional Studenţesc este un studiu naţional, realizat în premieră,
asupra gradului de satisfacţie a studenţilor privind calitatea învăţământului
superior. Acest demers, prin integrarea perspectivelor studenţilor faţă de
calitatea diverselor componente educaţionale, răspunde nevoii de susţinere
sistemică a creşterii calităţii în învăţământul superior. Întrebările sunt grupate în
mai multe categorii, precum infrastructura universitară, reprezentanţii
studenţilor, resursele învăţării, servicii sociale, activitatea de predare, evaluare,
comunicare şi feedback, oportunităţi de învăţare, organizarea procesului
educaţional sau sprijin academic.
Studiul EUROSTUDENT este un demers european ce îşi propune să contribuie la
stabilirea structurilor naţionale de monitorizare a dimensiunii sociale a
învăţământului superior, ţările participante având posibilitatea de a compara
datele obţinute şi de a primi sprijin în utilizarea experienţei acumulate pentru
analiza şi îmbunătăţirea propriului sistem de învăţământ superior.
RECTORAT UPG Ploiești