Skip to main content
d
NEWS

ANUNT IMPORTANT

  In semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR, și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de curs se vor desfășura online, iar activitățile didactice de seminar, laborator și proiect se vor desfășura prin participarea fizică în universitate a tuturor studenților.