Aller au contenu principal
d

AN UNIVERSITAR 2023-2024 SEMESTRUL I

a) Post didactic vacant, perioadă nedeterminată, scos la concurs 

b) Post didactic vacant, perioadă determinată, scos la concurs 

          b) Calendarul desfășurării concursurilor - asistent universitar

          c) Monitorul Oficial al României, Partea a III - a nr. 438/29 noiembrie 2023  

          d) Programul desfășurării probelor de concurs

          e) Rezultatul concursului conform recomandărilor comisiei de concurs

          f) Rezultatul final al concursului

 


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

DOSARUL ESTE ÎNTOCMIT ȘI DEPUS DE CANDIDAT LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI, STR. BD. BUCUREȘTI - NR. 39, COD 100680, PLOIEȘTI, JUD.PRAHOVA  DE LUNI - JOI  ÎNTRE ORELE 7.30 - 16.00 ȘI VINERI ÎNTRE ORELE 7.30 - 13.30 SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POȘTALE DE CURIERAT CARE PERMIT CONFIRMAREA PRIMIRII DOSARULUI.

  • INFORMAȚII SUPLIMENTARE - SECRETARIAT UNIVERSITATE, SECRETAR DORDEA CONSTANȚA, TELEFON 0244 575817, 0244 573 171/186, CDORDEA@UPG-PLOIESTI.RO