Aller au contenu principal
d

Noutăți DPPD

ANUNȚ

În perioada 15.05.2024 - 20.06.2024 se fac  înscrieri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II, sesiunea august 2024. 

Înscrierile se fac fizic, în corpul J, etaj II, sala J II 8, de luni până joi între orele 9:00 - 13:00.

Actele necesare înscrierii sunt:

 • Cerere tip (formularul poate fi descărcat de aici)
 • Copie simplă CI
 • Taxă de participare în valoare de 400 de lei, se achită la casierie, corp A, etaj II sau în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI: 2844790

ANUNȚ

Rezultate colocviu de admitere grad didactic I, seria 2024-2026: 

Informații privind elaborarea lucrării:

ANUNȚ

ÎN PERIOADA 15.02.2024 – 15.03.2024 DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, COMASAT, POSTUNIVERSITAR, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9-11,30 ȘI 13,00 – 15,00.
DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1.    Diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
2.    Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
3.    Diploma de master sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
4.    Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
5.    Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul    
6.    Carte/buletin de identitate, copie simplă            
7.    Certificat naştere, copie simplă                
8.    Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                    
9.    Adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
10.    Contract de studii (se completează la secretariat)
11.    Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 Lei (se achită la casieria UPG, corp A, etaj II sau în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin O.P. sau transfer bancar)
12. Fișa de înscriere (se poate descărca formularul de aici)
*TAXA DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE 2000 LEI (SE ACHITĂ ÎN TREI RATE)
*Persoanele care depun dosarul vor aduce actele de studii în original iar secretarul departamentului va certifica conformitatea cu originalul a copiilor, restituind originalele.
*Toate documentele specificate mai sus vor fi puse într-o folie de protecţie.
Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018, înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre urmatoarele categorii de studii:
1.    Studii universitare de master
2.    Studii universitare de lungă durată
3.    Programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master.
4.    Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată. 

ANUNȚ

Comisii și programare pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026.

ANUNȚ

Listele conținând candidații înscrisi la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026:

ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE VOR SUSŢINE COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA  2024-2026:

În perioada 08.01.2024 - 30.01.2024  se fac  înscrieri pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026, în corp J, etaj II, sala 8.
Dosarul de înscriere cuprinde:
1. Cererea tip (formularul se poate descărca de aici)
2. Bibliografie selectivă
3. Copie CI
4. Taxa de înscriere în valoare de 150 lei se poate achita la casieria UPG , prin transfer bancar sau prin ordin de plată în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploieşti, CUI: 2844790.

Temele propuse pot fi găsite aici.

ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la gradul didactic I, seria 2022-2024, anul școlar 2023-2024:
S-au aprobat comisiile în vederea susținerii inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2022-2024, anul școlar 2023-2024.
În anul școlar 2023-2024 inspecția specială și susținerea lucrărilor metodico-stiințifice pentru obținerea gradului didactic I se desfășoară FIZIC.
Candidații sunt rugați să ia legatura cu membrii comisiei pentru a stabili data susținerii inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice. Inspecțiile se pot programa în perioada 01.11.2023 - 31.05.2024.
Pentru specializările educatoare și învățători din județul Prahova datele pentru susținerea inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice au fost stabilite de ISJ Prahova și DPPD.
Taxa pentru susținerea inspecției speciale și susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice este de 200 lei şi se poate achita în următorul cont:
RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI 2844790.
Puteți achita această taxa oricând până la data susținerii, iar în ziua susținerii dovada plății o veți înmâna membrilor comisiilor.

Listele comisiilor:

ANUNȚ

DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, MASTER, ÎN PERIOADA: 04.10.2023 – 20.10.2023, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9,00 - 15,00.
DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire, copie simplă 
 • Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă 
 • Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă    
 • Carte/buletin de identitate, copie simplă            
 • Certificat naştere, copie simplă                
 • Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                    
 • Adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
 • Fișa de înscriere (se poate descărca de aici)

* Se pot înscrie la nivelul II doar cei care au absovit nivelul I!
* Toate documentele specificate mai sus vor fi puse într-o folie de protecţie.

ANUNȚ

Se eliberează adeverințele de absolvire grad didactic I, seria 2021-2023.

ANUNȚ

În perioada 08.09.2023 - 28.09.2023 se fac înscrieri  pentru Modulul Psihopedagogic, Nivelul I comasat, postuniversitar. Înscrierile se fac fizic, la secretariatul DPPD, corp J, etaj II, sala J II 8, de luni până joi, între orele 9:00 – 15:00.  Se pot înscrie și urma acest curs doar cei care au absolvit o specializare din cadrul unui domeniu acreditat în UPG sau unui domeniu înrudit acestuia. Actele necesare înscrierii sunt:

 • diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul (la înscriere se aduce şi originalul)
 • foaia matricolă (suplimentul la diplomă) de licenţă, copie simplă conform cu originalul (la înscriere se aduce şi originalul)
 • carte de identitate , copie simplă
 • certificat de naştere, copie simplă
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă
 • taxa de înscriere – 100 ron (se achită în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin transfer bancar sau ordin de plată) sau la casieria universității, corp principal, etaj II
 • adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
 • fişa de înscriere (se descarca de aici)
 • contract studii (se completează la secretariatul DPPD)
 • formular de interviu (la secretariatul DPPD)

Taxa de şcolarizare este de 2200 ron, care se poate achita în trei rate. Durata cursului este de 3-4 luni. Orele se vor desfășura în zilele de vineri (începând cu ora 15:30), sâmbătă și duminică (începând cu ora 9:00).

ANUNȚ

Listele de rezultate de la examenele pentru grad didactic II, 31 august 2023:

ANUNȚ

Listele de rezultate de la examenele pentru grad didactic II, 29 august 2023:

ANUNȚ

Liste candidați examen grad didactic II, sesiunea august 2023.

Programarea examenelor pentru grad didactic II, sesiunea august 2023.

Programele de studiu pentru examenele de obţinere a gradului didactic II.

În cazul în care nu vă regăsiți în liste sau funcționați în altă unitate școlară vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa: dppd@upg-ploiești.ro, menționând numele de naștere și specializarea la care susțineți examenul.

Taxa de participare la examenul de grad didactic II este de 100 lei. Candidații trebuie sa aibă CI și dovada achitării taxei de 100 lei în ziua prezentării la proba scrisă.

Taxa se poate achita la casieria universității, corp A, etaj II (până la data de 01.08.2023) sau în contul actual al UPG pentru încasarea taxelor de scolarizare (RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI: 2844790) până la data susținerii examenului prin transfer bancar.

ANUNȚ

Candidații pentru obținerea gradului didactic I, seria 2022-2024 pot depune lucrările metodico – științifice de grad didactic I după următorul program:

 • Marți, 29.08.2023, între orele 9,30 – 13,00 - profesori, toate specializările
 • Miercuri, 30.08.2023, între orele 9,30 – 13,00 - educatoare și învățători

Lucrarea va fi copertată (formatul pentru copertă poate fi descărcat de aici), prima pagină va fi obligatoriu semnată de coordonator și candidat și va avea codul din subsolul paginii (formularul pentru prima pagină poate fi descărcat de aici), iar ultima pagină a lucrării va fi declarația de autenticitate (formularul pentru declarația de autenticitate poate fi descărcat de aici). Lucrarea va fi însoțită de un CD care va cuprinde conținutul lucrării în format PDF neprotejat.

ANUNȚ

Programul cursurilor de pregatire pentru grad didactic II, sesiunea 2023.

ANUNȚ

ÎNSCRIERI PENTRU CURSURILE DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II, SESIUNEA 2023

În perioada 06.06.2023 - 23.06.2023 se fac  înscrieri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II, sesiunea august 2023. 

Înscrierile se fac fizic, în corpul J, etaj II, sala J II 8, între orele 9:00 - 13:00.
Actele necesare înscrierii sunt:

Cerere tip (formularul poate fi descărcat de aici)
Copie simplă CI
Taxă de participare în valoare de 350 de lei, se achită la casierie, corp A, etaj II sau în contul:
RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI: 2844790

ANUNȚ

Conferința națională a studenților Educația între școală și societate
Ediția a IX-a, 6-7 aprilie 2023
Studenții din centrele universitare participante vor prezenta lucrările proprii, pe secțiuni. Deschiderea și întâlnirile pe secțiuni în vederea prezentării lucrărilor se vor face astfel:

 • Hibrid (prezență fizică și simultan online pentru participanții care nu vor ajunge fizic la universitate) – pentru studenții de la programele de licență (începând cu ora 9.30)
 • Online – pentru studenții de la programele de master (începând cu ora 14)

Vor fi organizate secțiuni: Științele educației și Științe juridice și administrative (licență, master).

Date importante

 • 3.04.2023 – termen limită pentru înscriere și trimiterea titlurilor finale / rezumatului de către profesorii coordonatori pe adresa simone_eftimie@yahoo.com (Anexa 1 – fișa de înscriere);
 • 30.05.2023 – termen limită pentru trimiterea formei finale a lucrărilor verificate de către coordonatori, în vederea publicării în volumul conferinței.

Mai multe informații pot fi găsite aici.

Template-ul utilizat pentru tehnoredactarea lucrărilor poate fi găsit aici.

ANUNȚ

Rezultate colocviu grad I, seria 2023-2025:

ANUNȚ

Colocviul de admitere pentru specializarea educatoare se va desfășura vineri, 10 februarie 2023, începând cu ora 13:00.

ANUNȚ

Listele cuprinzând candidații la Colocviul de gradul I, seria 2023-2025:

ANUNȚ

ÎN PERIOADA 06.02.2023 – 28.02.2023 DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, COMASAT, POSTUNIVERSITAR, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9-15,00. 
DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Fișa de înscriere (se descarcă de aici)
 2. Diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
 3. Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
 4. Diploma de master sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
 5. Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
 6. Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul    
 7. Carte/buletin de identitate, copie simplă            
 8. Certificat naştere, copie simplă                
 9. Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                    
 10. Adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
 11. Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 lei (se achită la casieria UPG, corp A, etaj II sau în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin O.P. sau transfer bancar)

TAXA DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE 1800 LEI (SE ACHITĂ ÎN TREI RATE A CÂTE 600 LEI/LUNĂ)

Persoanele care depun dosarul vor aduce actele de studii în original, iar secretarul departamentului va certifica conformitatea cu originalul a copiilor, restituind originalele.
Toate documentele specificate mai sus vor fi puse într-o folie de protecţie.

Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018, înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionață de absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:
1.    Studii universitare de master
2.    Studii universitare de lungă durată
3.    Programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master.
4.    Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată. 

ANUNȚ

Programarea la colocviul de admitere pentru gradul didactic I, seria 2023-2025.

ANUNȚ

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ 2023 LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC.

EXAMENELE SE VOR SUSȚINE ÎN CORPUL J, LA ETAJUL II. STUDENȚII SUNT RUGAȚI SĂ IA LEGĂTURA CU PROFESORUL ÎN ZIUA EXAMENULUI PENTRU A AFLA SALA.

ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE VOR SUSŢINE COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA  2023-2025

În perioada 09.01.2023 - 31.01.2023  se fac  înscrieri pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025, în corp J, etaj II, sala 8.
Dosarul de înscriere cuprinde:
1. Cererea tip (se poate descărca de aici)
2. Bibliografie selectivă
3. Copie CI
4. Taxa de înscriere în valoare de 150 lei se poate achita la casieria UPG , prin transfer bancar sau prin ordin de plată în RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploieşti, CUI: 2844790.

Propunerile de teme pentru grad I, seria 2023-2025, pot fi consultate aici.

ANUNȚ

Regulament privind obținerea gradului didactic I

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023, AN ȘCOLAR/UNIVERSITAR 2022-2023, SPECIALIZĂRILE: EDUCATOARE ȘI ÎNVĂȚĂTORI:

Candidații care nu au data stabilită de membrii comisiei sunt rugați să ia legătura cu aceștia după data de 10.11.2022 în vederea stabilirii datei pentru inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice.

ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la gradul didactic I, seria 2021-2023, anul școlar/universitar 2022-2023:

Candidații pot lua legătura cu membrii comisiei pentru a fixa data inspecției speciale începând cu data de 10.11.2022, după consultarea Regulamentului privind obținerea gradului didactic I, care va fi postat pe site.

ANUNȚ

S-au aprobat comisiile în vederea susținerii inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2021-2023, anul școlar 2022-2023.
În anul școlar 2022-2023 inspecția specială și susținerea lucrărilor metodico-stiințifice pentru obținerea gradului didactic I se desfășoară ONLINE.
Candidații sunt rugați să ia legatura cu membrii comisiei pentru a stabili data susținerii inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice. Inspecțiile se pot programa în perioada 01.11.2022 - 31.05.2023.
Candidații trebuie să anunțe la secretariatul DPPD data planificată pentru susținerea inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice cu 7 zile înainte de susținere, pe adresa de email dppd@upg-ploiesti.ro. Veți transmite numele, specializarea, data programată, datele de contact ale membrilor comisiei și dovada achitării taxei.
Taxa pentru susținerea inspecției speciale și susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice este de 150 lei şi se poate achita în următorul cont:
Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI 2844790.

ANUNȚ

Criterii elaborare si conditii de tehnoredactare lucrare grad I.

Calendar gradul I.

Rezultate colocviu admitere grad didactic I, 2022-2024:


Arhivă