Mergi la conţinutul principal
d

Arhivă noutăți DPPD

ANUNȚ

DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, MASTER, ÎN PERIOADA: 12.10.2022 – 30.10.2022, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9-11,30 ȘI 13,00 – 15,00.
DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire, copie simplă 
 2. Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă 
 3. Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă    
 4. Carte/buletin de identitate, copie simplă            
 5. Certificat naştere, copie simplă                
 6. Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                    
 7. Adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
 8. Adeverinţa care atestă calitatea de masterand (pe care trebuie să fie specificat daca urmează un master cu taxă sau buget)
 9. Fișa de înscriere (se poate descărca de aici)

*Se pot înscrie la nivelul II doar cei care au absovit nivelul I!
*Toate documentele specificate mai sus vor fi puse într-o folie de protecţie.

ANUNȚ

Începând cu data de 08.09.2022 se eliberează adeverințele de absolvire pentru candidații care au susținut gradul didactic I în anul școlar 2021-2022.

ANUNȚ

În perioada 05.09.2022 - 30.09.2022 se fac înscrieri  pentru Modulul Psihopedagogic, Nivelul I comasat, postuniversitar. Înscrierile se fac fizic, la secretariatul DPPD, corp J, etaj II, sala J II 8, de luni până joi, între orele 9,00 – 13,00.  Se pot înscrie și urma acest curs doar cei care au absolvit o specializare din cadrul unui domeniu acreditat în UPG sau unui domeniu înrudit acestuia. Actele necesare înscrierii sunt:

 • diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul (la înscriere se aduce şi originalul)
 • foaia matricolă (suplimentul la diplomă) de licenţă, copie simplă conform cu originalul (la înscriere se aduce şi originalul)
 • carte de identitate 
 • certificat de naştere 
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • taxa de înscriere – 100 ron (se achită în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin transfer bancar sau ordin de plată)
 • adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
 • fişa de înscriere (se descarca de aici)
 • contract studii (se completează la secretariatul DPPD)
 • formular de interviu (la secretariatul DPPD)

Taxa de şcolarizare este de 2000 ron, care se poate achita în trei rate. Durata cursului este de 3-4 luni. Orele se vor desfășura în zilele de vineri (începând cu ora 15,30), sâmbătă și duminică (începând cu ora 9,00).
 

ANUNȚ

ANUNȚ

Candidații pentru obținerea gradului didactic I, seria 2021-2023, care nu au depuns lucrările metodico-științifice de grad didactic I în datele de 26.08.2022 și 27.08.2022, trebuie să se prezinte la secretariatul DPPD, corp J, etaj II, sala J II 8 pentru a completa documentele necesare amânării depunerii lucrării în perioada 01-10 septembrie 2022, între orele 9:00 – 13:00.

ANUNȚ

ANUNȚ

Listele cuprinzând candidații înscriși la examenul de grad didactic II, sesiunea august 2022.
În cazul în care nu vă regăsiți în liste sau funcționați în altă unitate școlară vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa: dppd@upg-ploiești.ro

ANUNȚ

Orarul examenului de grad didactic II.
Obs. Candidații care nu au promovat examenul de grad didactic II în sesiunea 2021, vor susține în sesiunea 2022 atât proba scrisă cât și proba orală. 

ANUNȚ

Candidații pentru obținerea gradului didactic I, seria 2021-2023 pot depune lucrările metodico – științifice de grad didactic I după următorul program:

 • Vineri, 26.08.2022, între orele 12,00 – 17,00
 • Sâmbătă, 27.08.2022, între orele 10,00 – 14,00

Lucrarea va fi copertată (formatul pentru copertă poate fi descărcat de aici), prima pagină va fi obligatoriu semnată de coordonator și candidat și va avea codul din subsolul paginii (formularul pentru prima pagină poate fi descărcat de aici), iar ultima pagină a lucrării va fi declarația de autenticitate (formularul pentru declarația de autenticitate poate fi descărcat de aici). Lucrarea va fi însoțită de un CD care va cuprinde conținutul lucrării în format PDF neprotejat.

ANUNȚ

Programul definitiv al cursurilor de pregatire pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2022.

ANUNȚ - ÎNSCRIERI PENTRU CURSURILE DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II, SESIUNEA 2022
În perioada 06.06.2022 - 20.06.2022 se fac  înscrieri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II, sesiunea august 2022. 

Înscrierile se fac fizic.

Actele necesare înscrierii sunt:

Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI: 2844790

ANUNȚ

ÎN PERIOADA 01.03.2022 – 31.03.2022 DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, COMASAT, POSTUNIVERSITAR, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9-11,30 ȘI 13,00 – 15,00.
DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
 2. Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
 3. Diploma de master sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
 4. Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
 5. Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul    
 6. Carte/buletin de identitate, copie simplă            
 7. Certificat naştere, copie simplă                
 8. Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                    
 9. Adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
 10. Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 Lei (se achită la casieria UPG, corp A, etaj II sau în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin O.P. sau transfer bancar)

TAXA DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE 1800 LEI (SE ACHITĂ ÎN TREI RATE A CÂTE 600 LEI/LUNĂ)
Persoanele care depun dosarul vor aduce actele de studii în original iar secretarul departamentului va certifica conformitatea cu originalul a copiilor, restituind originalele.
*Toate documentele specificate mai sus vor fi puse într-o folie de protecţie.
Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018, înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre urmatoarele categorii de studii:

 1. Studii universitare de master
 2. Studii universitare de lungă durată
 3. Programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master.
 4. Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată.

ANUNȚ

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024 se va desfășura online, iar candidații vor primi linkul de conectare pe adresa de email cu o zi înainte de data programată la colocviu de la unul din membrii comisiei.

Lista comisiilor și programarea colocviului de admitere la gradul 1, seria 2022-2024.

ANUNȚ - ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE VOR SUSŢINE COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA  2022-2024

În perioada 10.01.2022 - 31.01.2022  facem înscrieri pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, în corp J, etaj II, sala 8.

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cererea tip (formularul se poate descarca de aici)
 2. Bibliografie selectivă
 3. Copie CI
 4. Taxa de înscriere în valoare de 150 lei se poate achita la casieria UPG , prin transfer bancar sau prin ordin de plată în RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploieşti, CUI: 2844790.

ANUNȚ

S-au aprobat comisiile în vederea susținerii inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2020-2022, anul scolar 2021-2022.
Vă rog sa consultați REGULAMENTUL PRIVIND OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I PE DURATA STĂRII DE URGENȚĂ/ALERTĂ.
Candidații sunt rugați să ia legatura cu coordonatorul lucrării pentru a stabili data susținerii inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice.
Candidații trebuie să anunțe la secretariatul DPPD data planificată pentru susținerea inspecției speciale și a lucrărilor metodico-stiințifice cu 7 zile înainte de susținere, pe adresa de email dppd@upg-ploiesti.ro. Veți transmite numele, specializarea, data programată, datele de contact ale membrilor comisiei și dovada achitării taxei.

Taxa pentru susținerea inspecției speciale și susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice este de 150 lei şi se poate achita în următorul cont:
Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI 2844790.

Componenţa nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecţiilor speciale şi susţinerea lucrărilor metodico – ştiinţifice în vederea acordării gradului didactic I:

ANUNȚ

Planificarea restanțelor, sesiunea sptembrie 2021.

ANUNȚ

Rezultatele examenului pentru obținerea gradului didactic II 2021, 26 august 2021:

Rezultatele examenului pentru obținerea gradului didactic II 2021, 25 august 2021:

ANUNȚ

În perioada 01.09.2021 - 24.09.2021 se fac înscrieri pentru Modulul Psihopedagogic, Nivelul I comasat, postuniversitar. Înscrierile se fac fizic, în corpul J, etaj II, sala 8, după următorul program: de luni până vineri, între orele 9,00 – 13,00.
Se pot înscrie și urma acest curs doar cei care au absolvit o specializare din cadrul unui domeniu acreditat în UPG sau unui domeniu înrudit acestuia. Actele necesare înscrierii sunt:

 • diploma de licenţă/adeverință de licență, copie simplă
 • carte de identitate , copie simplă
 • certificat naştere, copie simplă
 • certificat căsătorie , dacă este cazul, copie simplă
 • taxa de înscriere – 100 ron (se achită în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin transfer bancar sau ordin de plată sau la casieria universității, corp A etaj II.
 • foaia matricolă (suplimentul la diplomă) de licenţă, copie simplă
 • adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
 • fişa de înscriere (se descarcă de aici)
 • contract studii (se completează la secretariat în momentul depunerii dosarului)
 • formular interviu (se descarcă de aici)

La înscriere candidații vor avea asupra lor și documentele în original.

ANUNȚ

Programarea examenului de grad didactic II, sesiunea august 2021.

ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la gradul didactic I, care depun lucrările metodico-științifice în luna august 2021:

Lucrările metodico-științifice se vor depune pe datele de 30 si 31 august 2021, conform programării de mai jos:

PROGRAMAREA DEPUNERII  LUCRĂRILOR METODICO - ȘTIINȚIFICE DE GRAD DIDACTIC I, SALA J II 8

30.08.2021, 09:00 - 15:00

31.08.2021, 09:00 - 15:00

Învățători, contabilitate, ECTS, informatică, limba franceză

Educatoare, limba engleză, limba română

Lucrarea va fi copertată (formatul pentru copertă poate fi descărcat de aici), prima pagină va fi obligatoriu semnată de coordonator și candidat și va avea codul din subsolul paginii (formularul pentru prima pagină poate fi descărcat de aici), iar ultima pagină a lucrării va fi declarația de autenticitate (formularul pentru declarația de autenticitate poate fi descărcat de aici). Lucrarea va fi însoțită de un CD care va cuprinde conținutul lucrării în format PDF neprotejat.

ANUNȚ

Listele cu candidații înscriși la examenul de grad didactic II, sesiunea august 2021 pot fi găsite aici.
În cazul în care nu vă regăsiți în liste sau funcționați în altă unitate școlară vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa: dppd@upg-ploiești.ro

In ziua examenului, candidatii vor prezenta dovada achitarii taxei de sustinere a examenului, in valoare de 100 lei.
Taxa se poate achita la casieria universitatii (corp A, etaj II) sau in contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, CUI 2844790

ANUNȚ

Programul cursurilor de pregătire pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2021.

ANUNȚ

Planificarea examenelor pentru studenții din anii neterminali, sesiunea de vară, 2021.

ANUNȚ

În perioada 02.06.2021 – 30.06.2021 se fac înscrieri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II, sesiunea 2021.
Înscrierile se fac fizic, dosarele se depun la secretariatul D.P.P.D., corp J, etaj II, sala 8, de luni până joi, între orele 9,00 – 15,00.
Actele necesare înscrierii sunt:

 • Cerere tip. Formularul pentru cerere se poate descărca de aici.
 • Copie simplă CI
 • Taxă de participare în valoare de 350 de lei, se achită la casierie, corp A, etaj II sau în contul următor:

Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti.
CUI: 2844790
Cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II se vor desfășura online.

ANUNȚ

Planificarea restanțelor pentru studenții din anii terminali de la programele de licență, sesiunea de vară, 2021.

ANUNȚ

În atenția studenților din anii terminali interesați de examenul de ocupare a posturilor/titularizare din iulie 2021:

ANUNȚ

În atenția candidaților la gradul II, sesiunea 2021 și a candidaților la gradul I seria 2019-2021. A apărut în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 435, Ordinul ministrului educației pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011 (paginile 6-16):
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 435

ANUNȚ

Se prelungesc înscrierile la Nivelul II, comasat, până pe data de 25 martie 2021.

ANUNT INSCRIERI NIVEL II COMASAT

ÎN PERIOADA 15.02.2021 – 15.03.2021 DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, COMASAT, POSTUNIVERSITAR, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9-15.

DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
 2. Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
 3. Diploma de master sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
 4. Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
 5. Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul           
 6. Carte/buletin de identitate, copie simplă                             
 7. Certificat naştere, copie simplă                                            
 8. Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                                                  


9. Adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.


10. Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 Lei (se achită la casieria UPG, corp A, etaj II sau în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin O.P. sau transfer bancar)

TAXA DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE 1800 LEI (SE ACHITĂ ÎN TREI RATE A CÂTE 600 LEI/LUNĂ)

Persoanele care depun dosarul vor aduce actele de studii în original iar secretarul departamentului va certifica conformitatea cu originalul a copiilor, restituind originalele.

*Toate documentele specificate mai sus vor fi puse într-o folie de protecţie.

Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018, înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre urmatoarele categorii de studii:


1.    Studii universitare de master


2.    Studii universitare de lungă durată


3.   Programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master.


4.   Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată.  


Programarea examenelor pentru sesiunea de iarna 2020-2021


Se eliberează adeverinţele de absolvire pentru cadrele didactice care au susţinut examenul de grad didactic II în anul 2020 şi grad didactic I în sesiunea 2019-2020.


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE VOR SUSŢINE COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA  2021-2023

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE la GRADUL DIDACTIC I - SESIUNEA FEBRUARIE 2021

Program colocviul de admitere la gradul I, seria 2021-2023 Februarie 2021

REZULTATELE IN URMA COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023 SI PRECIZARI PRIVIND CRITERIILE DE ELABORARE A LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE DE GRAD I, CALENDARUL ELABORARII LUCRARILOR SI CONDITII DE TEHNOREDACTARE.


S-au aprobat comisiile in vederea sustinerii inspectiei speciale si a lucrarilor metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2019-2021, anul scolar 2020-2021.
De asemenea va rog sa consultati si REGULAMENTUL PRIVIND OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I PE DURATA STĂRII DE URGENȚĂ/ALERTĂ.
Candidatii sunt rugati sa ia legatura cu coordonatorul lucrarii pentru a stabili data sustinerii inspectiei speciale si a lucrarilor metodico-stiintifice.
Candidatii trebuie sa anunte la secretariatul DPPD data planificata pentru sustinerea inspectiei speciale si a lucrarilor metodico-stiintifice cu 7 zile inainte de sustinere, pe adresa de email dppd@upg-ploiesti.ro. Veti transmite numele, specializarea si data programata.

Taxa pentru susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice este de 100 lei şi se poate achita în următorul cont:
Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI 2844790.
Taxa trebuie achitată înainte de susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice, iar dovada plăţii trebuie trimisă pe următoarea adresă de email: dppd@upg-ploiesti.ro.

ATAŞEZ ŞI LISTELE:


ANUNŢ

Se prelungeste perioada de inscrieri pentru modulul psihopedagogic, Nivel I, comasat, pana pe data de 01.10.2020

Candidaţii înscrişi la gradul didactic I, seria 2019-2021, care nu au depus lucrările de gradul I în luna august 2020 sunt rugaţi să ia legătura cu coordonatorii lucrărilor pentru obţinerea acordului privind amânarea depunerii lucrării de grad I.
După obţinerea acordului coordonatorului trebuie obţinută şi adeverinţa privind promovarea colocviului de grad I de la DPPD (corp J, etaj II)
Dosarul pentru obţinerea amânării se depune la I.S.J.

Ataşat listele cu candidaţii care nu au depus lucrările:


ANUNŢ PRIVIND DEPUNEREA FIZICĂ A LUCRĂRILOR DE GRADUL I, SERIA 2019-2021

1. SPECIALIZĂRILE: LIMBA FRANCEZĂ, CONTABILITATE, CIG, ECTS, INFORMATICĂ - 07.09.2020, ÎNTRE ORELE 9,00 - 15,00
2. ÎNVĂŢĂTORI: 08.09.2020, ÎNTRE ORELE 9,00 - 15,00
3. EDUCATOARE: 09.09.2020, ÎNTRE ORELE 9,00 - 15,00
4. LIMBA ROMÂNĂ: 10.09.2020, ÎNTRE ORELE 9,00 - 15,00
5. LIMBA ENGLEZĂ: 11.09.2020, ÎNTRE ORELE 9,00 - 15,00
   

ATAŞEZ ŞI LISTELE:

LUCRĂRILE SE DEPUN ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8.


ANUNȚ

       Pentru candidaţii care au susţinut examenul de grad didactic II, sesiunea august 2020, adeverinţele se vor elibera după ce Ministerul Educaţiei şi Cercetării va valida rezultatele. Pentru recunoaşterea creditelor, cadrele didactice vor da declaraţie pe propria răspundere.
Vom anunţa când se vor elibera adeverinţele.


ANUNT CAZARE CAMIN

      Cadrele didactice care participa la examenul de acordare a gradului didactic II in invatamant, sesiunea 2020 si doresc cazare in camin pe perioada examenului, sunt rugati sa sune pentru rezervare la numarul de telefon: 0727866971.

Anunţ privind depunerea lucrărilor de grad didactic I, seria 2019-2021

    Candidaţii înscrişi la gradul didactic I, seria 2019-2021, vor depune online lucrările însoţite de copertă, prima pagină (cu semnătura coordonatorului), declaraţia de autenticitate (care va fi ultima pagină a lucrării), toate în format PDF până pe data de 31.08.2020. Depunerea se face accesând următorul link:
https://forms.gle/5DMY1zoBmWynfLaQ9?fbclid=IwAR1M3p_CeRuAqRk7vuq2YMmNkoZ-xilG49j-6oG0I-_D1tFAyFl0MKyDZ4I. Pentru a putea încărca documentele specificate mai sus, candidatul trebuie obligatoriu să aibă o adresă de gmail.
     Depunerea fizică a lucrării copertată, însoţită de CD pe care vor copia lucrarea în format PDF se va face începând cu data de 01.09.2020, conform unei planificări care va fi postată pe siteul DPPD.

COPERTA LUCRARE GRAD DIDACTIC I

DECLARATIE DE AUTENTICITATE GRAD I

PAGINA 1 LUCRARE GRAD I


ANUNT INSCRIERI NIVEL I COMASAT

În perioada 17.08.2020 - 20.09.2020 se fac înscrieri online pentru Modulul Psihopedagogic, Nivelul I comasat, postuniversitar.  Înscrierile se fac prin trimiterea documentelor de mai jos în format PDF la adresa dppd@upg-ploiesti.ro. Se pot înscrie și urma acest curs doar cei care au absolvit o specializare din cadrul unui domeniu acreditat în UPG sau unui domeniu înrudit acestuia. Actele necesare înscrierii sunt:
-       diploma de licenţă
-       carte de identitate
-       certificat naştere
-       certificat căsătorie , dacă este cazul
-       Taxa de înscriere – 100 ron (se achită în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790 prin transfer bancar sau ordin de plată
-       foaia matricolă (suplimentul la diplomă) de licenţă
-       adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
-       fişa de înscriere (se descarca de aici)
-       contract studii (se descarca de aici)
Taxa de şcolarizare este de 2000 ron, care se poate achita în trei rate. Durata cursului este de 3-4 luni.

CONTRACT DPPD NIVEL I COMASAT

FISA INSCRIERE NIVEL I POSTUNIVERSITAR


Candidaţii se vor prezenta în ziua examenului cu CI şi dovada achitării taxei de examinare (100 ron).
Taxa poate fi achitată prin transfer bancar sau ordin de plată în contul RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploieşti, 
CUI 2844790.

ORAR GRAD II

LISTE EXAMEN EDUCATOARE - SALA FA4

LISTE EXAMEN EDUCATOARE - SALA FA3

LISTE CANDIDATI EXAMEN GRAD II  2020

ÎNSCRIERI PENTRU CURSURILE DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II

     În perioada 15.06.2020 – 30.06.2020 se fac  înscrieri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II, sesiunea 2020.

     Înscrierile se fac online, dosarele se depun scanate pe adresa de email: dppd@upg-ploiesti.ro

Actele necesare înscrierii sunt:

 • Cerere tip
 • Copie simplă CI
 • Taxă de participare în valoare de 350 de lei, se achită la casierie, corp A, etaj II sau în contul următor:

     Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti.

CUI: 2844790

    Conform Ordinului de Ministru nr. 4303/21.05.2020, candidaţii înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II susţin o singură probă, scrisă, care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente din metodica specialităţii. Proba scrisă se susţine în ultima săptămână din luna august, 2020.


În atenția cadrelor didactice înscrise la Gradul I, seria 2018-2020


 • Modulul Psihopedagogic, Nivelul II comasat, postuniversitar
  • ÎN PERIOADA 17.02.2020 – 06.03.2020 DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, COMASAT, POSTUNIVERSITAR, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9-12, 14-15.
  • DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
   1. Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
   2. Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
   3. Diploma de master sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
   4. Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
   5. Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul
   6. Carte/buletin de identitate, copie simplă
   7. Certificat naştere, copie simplă
   8. Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă
   9. Anexa la contractul de studii
   10. Adeverinţă medicală (Certificat/adeverinta medicala care sa ateste faptul ca persoana care urmeaza sa se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoare profesie.)
   11. Taxa de înscriere – 100 Lei (se achită la casieria UPG, corp A, etaj II sau în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790
  • Fişa de înscriere
  • TAXA DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE 1800 LEI (SE ACHITĂ ÎN TREI RATE A CÂTE 600 LEI/LUNĂ) • GRAD DIDACTIC I, SERIA 2018-2020
  • Pe data de 30.08.2019, în intervalul 9,00 - 13,00, sala J II 8,  se depun lucrările metodico-ştiinţifice de grad didactic I, seria 2018-2020.
  • Pe prima pagină este obligatoriu să apară codul SMQ din subsolul acesteia.
  • Declaraţia de autenticitate trebuie inclusă la finalul lucrării de grad didactic I.
  • Lucrarea va fi însoţită de un CD pe care se inscripţionează conţinutul acesteia în format PDF neprotejat.
  • Pentru a fi primite, lucrările trebuie obligatoriu sa fie semnate de coordonatorul lucrării.
  • Atasat model coperta, prima pagina a lucrarii si declaratia de autenticitate.
  • În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2018-2020
  • Au fost aprobate comisiile pentru efectuarea inspecţiilor speciale de grad didactic I, seria 2018-2020, anul şcolar 2019-2020.
  • Candidaţii sunt rugaţi să ia legătura cu membrii comisiei pentru stabilirea datei inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice.
  • Conform Metodologiei, inspecţiile speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice se pot efectua în perioada 01.11.2019 - 31.05.2020.
  • Taxa pentru susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice este de 100 lei şi se poate achita în următorul cont:
  • Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI 2844790
  • Taxa trebuie achitată înainte de susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice, iar dovada plăţii trebuie trimisă pe următoarea adresă de email: dppd@upg-ploiesti.ro.


 • Modulul Psihopedagogic, Nivelul II comasat, postuniversitar
  • În perioada 06-28.02.2019 DPPD organizează înscrieri pentru Modulul psihopedagogic, Nivel II, comasat postuniversitar, în corpul J, etaj II, sala J II 8, în zilele de luni-joi, între orele 9-12, 14-15
  • Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
   • Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
   • Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
   • Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul          
   • Diplomă de master, copie simplă conform cu originalul         
   • Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
   • Carte/buletin de identitate, copie simplă                                  
   • Certificat naştere, copie simplă                                                
   • Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                                                   
   • Contract de studii
   • Adeverinţă medicală 
   • Fişa de înscriere
   • Taxa de înscriere în valoare de 50 lei
  • Taxa de şcolarizare este 1800 lei (se achită în trei rate a câte 600 lei/lună)
  • Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018, înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre urmatoarele categorii de studii:
   1. Studii universitare de master
   2. Studii universitare de lungă durată
   3. Programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master.
   4. Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată. 

 • Anunț
  • Se elibereaza adeverintele cadrelor didactice care au promovat examenul de grad didactic II in august 2018.
  • In perioada 17.12.2018 - 07.01.2019 este concediu de odihna.
 • Comisii grad didactic I, 2018-2019
 • S-au stabilit datele pentru efectuarea inspectiilor speciale si sustinerea lucrarilor metodico-stiintifice de grad didactic I, specializarile educatoare si invatatoare, 2018-2019. Candidatii sunt rugati sa ia legatura cu membrii comisiilor. Cei care nu au data stabilita vor lua legatura cu membrii comisiei.

 • Se eliberează certificatele pentru absolvenţii gradului didactic II (sesiunea 2017) şi pentru absolvenţii gradului didactic I (seria 2015-2017). Certificatele se eliberează după următorul program: De luni pană joi, în intervalul 13,00 - 15,00, biroul eliberări acte de studii, corp A, parter.
 • Adeverinţele pentru candidaţii care au absolvit gradul didactic I (seria 2016-2018) se eliberează începând cu data de 25.09.2018.
 • Modulul Psihopedagogic, Nivelul I comasat, postuniversitar
  • Se prelungesc inscrierile pana pe data de 10.10.2018
  • În perioada 10.09.2018 - 28.09.2018 se fac înscrieri pentru Modulul Psihopedagogic, Nivelul I comasat, postuniversitar. Înscrierile se fac în J II 8, de luni până joi între orele 9:00 - 13:00. Se pot înscrie și urma acest curs doar cei care au absolvit o specializare din cadrul unui domeniu acreditat în UPG sau unui domeniu înrudit acestuia.
  • Actele necesare înscrierii sunt:
  • diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul (la înscriere se aduce şi originalul)
  • carte de identitate (copie simplă)
  • certificat naştere (copie simplă)
  • certificat căsătorie (dacă este cazul, copie simplă)
  • chitanţă taxă de înscriere, 50 de lei, se achita la casieria UPG
  • contract de studii, de la DPPD
  • foaia matricolă (suplimentul la diplomă) de licenţă, copie simplă conform cu originalul (la înscriere se aduce şi originalul)
  • certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii NU SUFERĂ DE BOLI CONTAGIOASE ORI ALTE AFECŢIUNI INCOMPATIBILE CU VIITOAREA PROFESIE.
  • fişa de înscriere (se descarca de aici)
 • GRAD DIDACTIC II -  SESIUNEA AUGUST 2018