Skip to main content
d
NEWS

Informații referitoare la taxele de școlarizare

În ședința din data de 01.04.2020 Consiliul de Administrație al Universității Petrol-Gaze Ploiești a hotărât următoarele:

Taxele pentru studenți

Referitoare la rata a III-a taxe școlarizare (contracte de studii) și Rata a II-a credite pot fi plătite fără penalizare până la 15.04.2020.

Studentul  va scrie în formularul de plată:

  • Numele
  • Facultatea
  • Rata a III- taxe  sau rata a –II- a credite
  • Beneficiar Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  • Codul fiscal CF 2844790
  • Contul RO52 TREZ 52120 F33 0500 XXXX