Skip to main content
d
NEWS

ANUNT IMPORTANT

       Consiliul de Administraţie, Intrunit in data de 22.04.2021, a analizat rezultatele chestionarului cu privire la stadiul procesului de vaccinare in rândul studenţilor şi a hotărât organizarea on-line a sesiunii de exemene de vară a anului universitar 2020-2021, intrucât s-a considerat necesară prevenţia in rândul comunităţii academice privind eventuala infectare cu virusul SARS COV-2. 
       De asemenea, Consiliul de Administraţie a consultat facultăţile in legătură cu modul de desfăşurare a sesiunii de examene. in urma consultării Consiliilor facultăţilor, votul decisiv a fost in favoarea susţinerii examenelor on-line, sesiunea de vară, an universitar 2020-2021. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, RECTOR, Prof. univ. habil. dr. ing. Dinu Florinel