Mergi la conţinutul principal
d
NEWS

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Fundația Civic Sens anunță lansarea proiectului cu titlul BURSA STUDENT ANTREPRENOR, cod MySMIS 125077

sigle_bsa.png

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Fundația Civic Sens anunță lansarea proiectului cu titlul BURSA STUDENT ANTREPRENOR,  cod MySMIS 125077.    

Obiectivul general al proiectului constă creșterea accesului și echitații la nivelul Universității Petrol – Gaze din Ploiești, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar pentru 450 de studenți ciclul licență din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertei educaționale, în special în ceea ce privește antreprenorialul, corelat cu îmbunătățirea competențelor pentru 85 de cadre didactice din universitate. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, în intervalul 31 mai 2019 – 30 mai 2021, iar principalele rezultate  preconizate sunt:

  • 1535 de persoane recrutate în grupul țintă (450 studenți, 1000 potențiali studenți ai Universității, 85 de cadre didactice);
  • 450 de burse de câte 300 de lei acordate timp de 15 luni studenților din grupul țintă;
  • Construirea unei rețele de parteneri naționali și transnaționali de cel puțin 75 de entități;
  • 100 de evenimente de informare și conștientizare organizate in liceele din Regiunea Sud Muntenia;
  • 85 de profesori participanți la programe postuniversitare de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale;
  • 3 cursuri de formare în domeniul antreprenorial organizate pentru studenții din grupul țintă;
  • 45 de premii acordate (pentru 10% din GT al proiectului studenți) din care: 10 premii a câte 1500 euro fiecare, 15 premii a câte 1000 euro fiecare, 20 premii a câte 750 euro fiecare.

Valoarea totală a proiectului este de 7,800,069.68 lei, din care 6,630,059.27 contribuția Uniunii Europene și 1,047,099.37 contribuție națională.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

  • UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI
  • Str. Bulevardul București, nr. 39, Ploiești,  Telefon/Fax: 0244 573 171 / 0244 573 171

beneficiar.pngpartener.png

Detalii suplimentare