Aller au contenu principal
d

ACHIZITII PUBLICE 2021


DOCUMENTE


1.       PLANUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  2020-2022 actualizat (4)

Titlul proiectului: “EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT – LABORATOARE FORAJ 1, C 22 – LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C 25 – CORP DE LEGĂTURA, AFERENTE SPECIALITĂȚILOR DE INGINERIE DE PETROL ȘI GAZE”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 10: “ Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”

Obiectiv Specific 10.3:  “Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”

Număr de identificare: POR/2018/10/10.3/2/SM/ 127978

 

2.       PLANUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  2019 - 2022 actualizat (4)

Titlul Proiectului: "MODERNIZARE, DOTARE ȘI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ LA UPG PLOIEȘTI- CORP I

  Derularea PROIECTULUI FINANTAT DIN FONDURI UE, dezvoltat pe axa POR 10.3, cod SMIS 125260

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.3.

Apelul de proiecte nr.POR/2017/10/10.1/10.3/7 regiuni

 

3.       PLANUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  2019 - 2021 actualizat

 Titlul Proiectului: "BURSA STUDENT ANTREPRENOR"

 Derularea PROIECTULUI FINANTAT DIN FONDURI UE

Axa POCU/379/6/21/125077M, SMIS 125077

 

4.       PLANUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  2020-2022 (2)

Titlul proiectului: ”STUDENTI MAI BINE PREGATITI pentru viitor (UPG Ploiesti)”

Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI  


CENTRALIZATOR CONTRACTE AFLATE IN DERULARE IN ANUL 2021

PROIECT PAAP 2021 var. 10

PROIECT PAAP 2021 var. 9

PROIECT PAAP 2021 var. 8

PROIECT PAAP 2021 var. 7

PROIECT PAAP 2021 var. 6

PROIECT PAAP 2021 var. 5

PROIECT PAAP 2021 var.4


ACHIZITII DIRECTE IN DERULARE / ATRIBUITE


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul finanțat prin fonduri norvegiene, respectiv Proiectul finanțat EEA and Norway Grants Financial Mechanisms 2014-2021 Energy Programme in Romania; Partener de program: Icelandic National Energy Authority (OS), Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE); Domenii de finanțare: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului: "Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti"

 

În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru achiziția de  Servicii de auditare financiară”(Activitatea 1.4 - Audit final)Cod CPV :  79212100 - 5 Servicii de auditare financiară, pentru care se atașează următoarele documente:

-Invitatie de participare;

-Caiet de sarcini;

-Formulare;

-Draft Contract.

 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 10.01.2022, ora 12:00

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3 și SERVICIUL CONTABILITATE.

Fax: 0244575312

E-mail: mminescu@upg-ploiesti.rorectorat@upg-ploiesti.ro,  birou_achizitii@upg-ploiesti.ro;

 

Persoane de contact:

Șef Birou Contabilitate -Bădoiu Georgiana - 0244575659-int.240

Manager proiect -Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu - 0722519961


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CARTE ROMÂNEASCĂ ȘI CARTE STRĂINĂ - PROIECT ROSE-Acord de grant nr.80/SGU/CI/I 

 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.

În cadrul acestui proiect se lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de  bunuri - „ CARTE ROMÂNEASCĂ - CARTE STRĂINĂ  ”

 

-INVITAŢIA DE PARTICIPARE – Atenţie !!! - La pct.8 sunt specificate documentele de calificare.care trebuie să se prezinte/transmită cu formularul de ofertă

-CAIET DE SARCINI - SPECIFICAȚII TEHNICE - „CARTE ”  

-ANEXA "Termeni şi Condiţii de Livrare" - formular de ofertă (trebuie completat de ofertant şi retransmis solicitantului)

-VALOAREA ESTIMATĂ/LOT

 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 26.10.2021, ora 12:00

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3 și SERVICIUL BIBLIOTECĂ.

Telefon: 0244575659 

Fax: 0244575312

E-mail:birou_achizitii@upg-ploiesti.robiblioteca@upg-ploiesti.ro

Persoană de contact:

Stanciu Gilda - 0721487247

 


PROCEDURA ANULATA

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul finanțat prin fonduri norvegiene, respectiv Proiectul finanțat EEA and Norway Grants Financial Mechanisms 2014-2021 Energy Programme in Romania; Partener de program: Icelandic National Energy Authority (OS), Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE); Domenii de finanțare: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică, creşterea accesului la energie; Proiect nr.2019/107379; Titlul proiectului: "Hybrid system for energetic efficiency using geothermal energy, applied in UPG campus in Ploiesti"

 

În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru achiziția de  Servicii de auditare financiară”(Activitatea 1.4 - Audit final)Cod CPV :  79212100 - 5 Servicii de auditare financiară, pentru care se atașează următoarele documente:

-Invitatie de participare;

-Caiet de sarcini;

-Formulare;

-Draft Contract.

 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 08.11.2021, ora 12:00

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3 și SERVICIUL CONTABILITATE.

Fax: 0244575312

E-mail: mminescu@upg-ploiesti.ro, rectorat@upg-ploiesti.ro,  birou_achizitii@upg-ploiesti.ro;

 

Persoane de contact:

Șef Birou Contabilitate -Bădoiu Georgiana - 0244575659-int.240

Manager proiect -Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu - 0722519961


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CARTE ROMÂNEASCĂ ȘI CARTE STRĂINĂ - PROIECT ROSE-Acord de grant nr.80/SGU/CI/I 

 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.

În cadrul acestui proiect se lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de  bunuri - „ CARTE ROMÂNEASCĂ - CARTE STRĂINĂ  ”

 

-INVITAŢIA DE PARTICIPARE – Atenţie !!! - La pct.8 sunt specificate documentele de calificare.care trebuie să se prezinte/transmită cu formularul de ofertă

-CAIET DE SARCINI - SPECIFICAȚII TEHNICE - „CARTE ”  

-ANEXA "Termeni şi Condiţii de Livrare" - formular de ofertă (trebuie completat de ofertant şi retransmis solicitantului)

-VALOAREA ESTIMATĂ/LOT

 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 06.09.2021, ora 12:00

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3 și SERVICIUL BIBLIOTECĂ.

Telefon: 0244575659 

Fax: 0244575312

E-mail:birou_achizitii@upg-ploiesti.robiblioteca@upg-ploiesti.ro

Persoană de contact:

Stanciu Gilda - 0721487247


INVITAŢIE DE PARTICIPARE  -  Materiale consumabile si alte produse necesare proiectului (S.A. 2.2) - PROIECT POCU Bursa Student Antreprenor, cod My Smis 125077,

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează Proiectul intitulat: ,,Bursa Student Antreprenor, având ca obiectiv general ,,Creşterea accesului şi echităţii la nivelul   Universitatii Petrol şi Gaze din Ploieşti, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin  asigurarea de sprijin financiar pentru 450 de studenţi ciclul licenţă din categorii vulnerabile şi prin  creşterea atractivităţii ofertei educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor pentru 85 de cadre didactice din universitate”.

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  Materiale consumabile si alte produse necesare proiectului (S.A. 2.2),  pentru care se ataşează următoarele documente:

 

Valoarea totală estimată a achiziției: 21.205,04 lei fără TVA

Termenul de transmitere a ofertelor este de 22.07.2021, ora 14:00.

Informatii suplimentare: Se pot obţine, în baza unei solicitări scrise pana la data de 21.07.2021 ora 12.00 de la Biroul Achiziţii, tel. 0244 - 575659, fax. 0244-575312, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro.


INVITAŢIE DE PARTICIPARE  - Mobilier SALA J II 1 - PROIECT  CNFIS-FDI-2021-0211, cu titlul INTEGRITATE ȘI RESPONSABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR”.

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  Mobilier ,  pentru care se ataşează următoarele documente:

 

Valoarea totală estimată a achiziției: 20915.96 lei fără TVA

Termenul de transmitere a ofertelor este de 26.07.2021, ora 10:00.

Informatii suplimentare: Se pot obţine, în baza unei solicitări scrise pana la data de 22.07.2021 ora 13.00 de la Biroul Achiziţii, tel. 0244 - 575659, fax. 0244-575312, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro.Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea vor fi postate la adresa de e-mail:birou_achizitii@upg-ploiesti.ro


ACHIZITIE DIRECTA ATRIBUITA :SC FEPER SAContract nr. 4554/04.06.2021 –Valoarea fara  TVA 22669.50 lei

INVITAŢIE DE PARTICIPARE  - Servicii de catering (S.A. 5.1) - PROIECT POCU Bursa Student Antreprenor, cod My Smis 125077,

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează Proiectul intitulat: ,,Bursa Student Antreprenor,, având ca obiectiv general ,,Creşterea accesului şi echităţii la nivelul   Universitatii Petrol şi Gaze din Ploieşti, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin  asigurarea de sprijin financiar pentru 450 de studenţi ciclul licenţă din categorii vulnerabile şi prin  creşterea atractivităţii ofertei educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor pentru 85 de cadre didactice din universitate”.

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  Servicii de catering (S.A. 5.1) ,  pentru care se ataşează următoarele documente:

Valoarea totală estimată a achiziției: 28.050,00 lei fără TVA

Termenul de transmitere a ofertelor este de 03.06.2021, ora 12:00.

Informatii suplimentare: Se pot obţine, în baza unei solicitări scrise pana la data de 02.06.2021 ora 13.00 de la Biroul Achiziţii, tel. 0244 - 575659, fax. 0244-575312, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro.


ACHIZITIE DIRECTA ATRIBUITA :SC EXPERT SAFETY OFFICE  Contract nr.  4925/18.06.2021-Valoarea fara TVA 30077.83 lei

INVITAŢIE DE PARTICIPARE  - DIRIGENTIE DE SANTIER - PROIECT Proiect POR- "MODERNIZARE, DOTARE SI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA LA UPG PLOIESTI – CORP I”, Cod SMIS 125260

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează Proiectul intitulat: “MODERNIZARE, DOTARE SI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA LA U.P.G. PLOIESTI – CORP I”, COD SMIS 125260, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara - Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea - Cresterea relevantei învatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive, Componenta 1 - POR/2017/10.3/1/7regiuni.

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER,   pentru care se ataşază următoarele documente:

Valoarea totală estimată a achiziției: 30.121,69 lei fără TVA

Termenul de transmitere a ofertelor este de 26.05.2021, ora 15:00.

Informatii suplimentare: Se pot obţine, în baza unei solicitări scrise de la Facultatea TPP- d-na Popovici Daniela, tel: 0244573171 int.371  email: dana_p@upg-ploiesti.ro  și de la Biroul Achiziţii, tel. 0244 575659, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro.


Procedura anulata deoarece nu  s-a prezentat niciun operator economic

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CONSUMABILE - PROIECT ROSE-Acord de grant nr.80/SGU/CI/I 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. 80/SGU/CI/I

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „CONSUMABILE” pentru care se ataşază următoarele documente:

-Invitație de participare

-Formular “Termeni și condiții de livrare-  formular de ofertă (trebuie completat de ofertant) - SE ACCEPTĂ DOAR OFERTELE COMPLETATE ÎN ACEST FORMULAR !!!!( se va retransmite completat și în document Word)

-Formular de specificații tehnice – CAIET DE SARCINI

 

Valoarea totală estimată a achiziției: 256.10 lei fără TVA

Termenul de transmitere a ofertelor este de 10.05.2021, ora 12:00.

Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

Telefon: 0244575659

Fax: 0244575312/0244575312

E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoană de contact: Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518


Procedura atribuita :SC MAGUAY COMPUTERS SRL –Contract nr. BA 91/07.06.2021- Valoarea fara  TVA 547.40 lei

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CABLU ANTIFURT - PROIECT ROSE-Acord de grant nr.80/SGU/CI/I 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr. 80/SGU/CI/I

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  bunuri - „CABLU ANTIFURT” pentru care se ataşază următoarele documente:

-Invitație de participare

-Formular “Termeni și condiții de livrare-  formular de ofertă (trebuie completat de ofertant) - SE ACCEPTĂ DOAR OFERTELE COMPLETATE ÎN ACEST FORMULAR !!!!( se va retransmite completat și în document Word)

-Formular de specificații tehnice – CAIET DE SARCINI

 

Valoarea totală estimată a achiziției: 1008,40 lei fără TVA

Termenul de transmitere a ofertelor este de 06.05.2021, ora 12:00.

Informații se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

Telefon: 0244575659

Fax: 0244575312/0244575312

E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoană de contact: Bulearcă Claudia – Tel. 0728808518


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CERERE DE OFERTĂ - CARTE ROMÂNEASCĂ ȘI CARTE STRĂINĂ - PROIECT ROSE-Acord de grant nr.80/SGU/CI/I 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.

În cadrul acestui proiect se lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de  bunuri - „ CARTE ROMÂNEASCĂ - CARTE STRĂINĂ  ”

 

-INVITAŢIA DE PARTICIPARE – Atenţie !!! - La pct.8 sunt specificate documentele de calificare.care trebuie să se prezinte/transmită cu formularul de ofertă

-CAIET DE SARCINI - SPECIFICAȚII TEHNICE - „CARTE ”  

-ANEXA "Termeni şi Condiţii de Livrare" - formular de ofertă (trebuie completat de ofertant şi retransmis solicitantului)

-VALOAREA ESTIMATĂ/LOT

 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 12.05.2021, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3 și SERVICIUL BIBLIOTECĂ.

 

Telefon: 0244575659 

Fax: 0244575312

E-mail:birou_achizitii@upg-ploiesti.robiblioteca@upg-ploiesti.ro

Persoană de contact:

Stanciu Gilda - 0721487247


REABILITARE CONDUCTE SUBSOL CAMIN 5 (agent termic, apa rece/calda)


REABILITARE HIDROIZOLATII HOL PRINCIPAL CORP C


REABILITARE HIDROIZOLATIE CORP I


REABILITARE ALEI, AMENAJARE SPATII VERZI CAMPUS


REABILITARE, MODERNIZARE SALA CONSILIU CORP A


LUCRARI DE REPARAȚII - IGIENIZĂRI CĂMINE


REABILITARE BAI CAMINE


ACHIZITIE DIRECTA ATRIBUITA:SC AMIRAS C&L IMPEX - Contract nr  4758/14.06.2021   - Valoarea fara  TVA 19240.38 lei

MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT EXTERIOR ZONA CORP D


ACHIZITIE DIRECTA ATRIBUITA:SC TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT - Contract nr    4190/27.05.2021  - Valoarea fara  TVA 47014.34 lei

MODERNIZARE PARCARE CORP D


ACHIZITIE DIRECTA ATRIBUITA:SC ESPANCON LONS SRL - Contract nr   4030/26.05.2021 - Valoarea fara  TVA 65555.51 lei

REABILITARE FATADE CORP A-H-I-F


Achizitie directa anulata deoarece nu s a prezentat nici un operator economic .Achizitia  s a reluat prin selectarea oferatntului SC ENY DUPLEX din Sicap ; Valoarea fara  TVA 879.95 lei

„SERVICII DE INTRETINERE SI REVIZIE TEHNICA CURENTA ASCENSOARE” cod CPV : 50750000-7


ACHIZITIEI DIRECTA ATRIBUITA SC ELBAMA PROTECTION - Valoarea fara  TVA 8544 lei

"SERVICII DE PAZĂ ȘI TRANSPORT VALORI CASIERIE CU AGENT ÎNSOȚITOR" - COD CPV 60100000-9