Skip to main content
d
NEWS

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ COMUNĂ CONSACRATĂ DOMNULUI PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT STELIAN DUMITRESCU

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ COMUNĂ   

SENATUL UNIVERSITAR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL FACULTĂȚII INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ

DEPARTAMENTUL AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ

CONSACRATĂ

DOMNULUI PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT 

STELIAN DUMITRESCU

stelian d.png

RECTOR ONORIFIC AL UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE

DIN PLOIEȘTI

CU OCAZIA ÎMPLINIRII VÂRSTEI DE

90

DE ANI

AULA Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești
21 martie 2019, ora 13.30