Skip to main content
d
NEWS

ANUNT FOARTE IMPORTANT!

    Consiliul de Administație al Universității Petrol - Gaze din Ploiești a aprobat propunerea de deschidere a unui cont bancar având ca solicitant ”ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI – ALUMNI U.P.G.", în vederea strângerii de fonduri în scop caritabil, necesare susținerii demersului de întrajutorare al persoanelor refugiate din Ucraina. Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești vă mulțumește pentru solidaritate!
 

Detalii cont:
IBAN RO42RNCB0211154966430001
Deschis la Banca Comercială Română