Skip to main content
d
NEWS

ANUNȚ AMÂNARE CONCURSURI

ANUNŢ

5

Având în vedere decizia Consiliului de Administraţie al Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti din data de 25.03.2020, vă aducem la cunoştiinţă că desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de administrator cămin şi paznici cămine se amână până la intrarea în normalitate a activităţii instituţiei.