Mergi la conţinutul principal
d

Procedură privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat

   Descriere: 

  • Prezenta procedură reglementează recunoașterea automată la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de IOSUD, a calității de conducător de doctorat și a drepturilor conferite de această calitate, în vederea afilierii la școala/școlile doctorale din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
  • Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene, precum și cetățenilor din state terțe.
  • Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state se organizează și se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale a Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
  • Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr.200/2004 și Art. 296 din Legea Educației Naționale nr.1/2011:
    • (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
    • (2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul de administraţie.
  • Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

   Cale de atac:

  • Contestația se transmite electronic la universitate. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 

   Procedura completă:


   Link de acces PCUe: