Mergi la conţinutul principal
d

Procedură privind recunoașterea automată a titlului de doctor și a diplomei de doctor obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

   Descriere: 

 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate la:
  • a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare – dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europeane, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
  • b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare – dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și actualizată periodic;
  • c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare – dezvoltare care fact obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
 • Diploma de doctor sau titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare – dezvoltare din străinătate, altele decât cele prevăzute la art.1, sunt recunoscute de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), care, în cazuri justificate, poate solicita evaluarea dosarului de reconoaștere de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești colaborează permanent cu CNRED în vederea recunoașterii diplomelor prevăzute la art. 1 și transmite semestrial o situație centralizată a solicitărilor de recunoaștere.
 • Recunoașterea se realizează în vederea înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

   Cale de atac:

 • Contestația se transmite electronic la universitate. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 

   Procedura completă:


   Link de acces PCUe: