Mergi la conţinutul principal

Noutăți DPPD

ÎNSCRIERI PENTRU CURSURILE DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II

     În perioada 15.06.2020 – 30.06.2020 se fac  înscrieri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II, sesiunea 2020.

     Înscrierile se fac online, dosarele se depun scanate pe adresa de email: dppd@upg-ploiesti.ro

Actele necesare înscrierii sunt:

 • Cerere tip
 • Copie simplă CI
 • Taxă de participare în valoare de 350 de lei, se achită la casierie, corp A, etaj II sau în contul următor:

     Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti.

CUI: 2844790

    Conform Ordinului de Ministru nr. 4303/21.05.2020, candidaţii înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II susţin o singură probă, scrisă, care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente din metodica specialităţii. Proba scrisă se susţine în ultima săptămână din luna august, 2020.


În atenția cadrelor didactice înscrise la Gradul I, seria 2018-2020


 • Modulul Psihopedagogic, Nivelul II comasat, postuniversitar
  • ÎN PERIOADA 17.02.2020 – 06.03.2020 DPPD ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II, COMASAT, POSTUNIVERSITAR, ÎN CORPUL J, ETAJ II, SALA J II 8, ÎN ZILELE DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 9-12, 14-15.
  • DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
   1. Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
   2. Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
   3. Diploma de master sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
   4. Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
   5. Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul
   6. Carte/buletin de identitate, copie simplă
   7. Certificat naştere, copie simplă
   8. Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă
   9. Anexa la contractul de studii
   10. Adeverinţă medicală (Certificat/adeverinta medicala care sa ateste faptul ca persoana care urmeaza sa se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoare profesie.)
   11. Taxa de înscriere – 100 Lei (se achită la casieria UPG, corp A, etaj II sau în contul: RO52TREZ52120F330500XXXX, COD FISCAL: 2844790
  • Fişa de înscriere
  • TAXA DE ŞCOLARIZARE ESTE ÎN VALOARE DE 1800 LEI (SE ACHITĂ ÎN TREI RATE A CÂTE 600 LEI/LUNĂ) • GRAD DIDACTIC I, SERIA 2018-2020
  • Pe data de 30.08.2019, în intervalul 9,00 - 13,00, sala J II 8,  se depun lucrările metodico-ştiinţifice de grad didactic I, seria 2018-2020.
  • Pe prima pagină este obligatoriu să apară codul SMQ din subsolul acesteia.
  • Declaraţia de autenticitate trebuie inclusă la finalul lucrării de grad didactic I.
  • Lucrarea va fi însoţită de un CD pe care se inscripţionează conţinutul acesteia în format PDF neprotejat.
  • Pentru a fi primite, lucrările trebuie obligatoriu sa fie semnate de coordonatorul lucrării.
  • Atasat model coperta, prima pagina a lucrarii si declaratia de autenticitate.
  • În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2018-2020
  • Au fost aprobate comisiile pentru efectuarea inspecţiilor speciale de grad didactic I, seria 2018-2020, anul şcolar 2019-2020.
  • Candidaţii sunt rugaţi să ia legătura cu membrii comisiei pentru stabilirea datei inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice.
  • Conform Metodologiei, inspecţiile speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice se pot efectua în perioada 01.11.2019 - 31.05.2020.
  • Taxa pentru susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice este de 100 lei şi se poate achita în următorul cont:
  • Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI 2844790
  • Taxa trebuie achitată înainte de susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice, iar dovada plăţii trebuie trimisă pe următoarea adresă de email: dppd@upg-ploiesti.ro.


 • Modulul Psihopedagogic, Nivelul II comasat, postuniversitar
  • În perioada 06-28.02.2019 DPPD organizează înscrieri pentru Modulul psihopedagogic, Nivel II, comasat postuniversitar, în corpul J, etaj II, sala J II 8, în zilele de luni-joi, între orele 9-12, 14-15
  • Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
   • Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
   • Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
   • Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul          
   • Diplomă de master, copie simplă conform cu originalul         
   • Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
   • Carte/buletin de identitate, copie simplă                                  
   • Certificat naştere, copie simplă                                                
   • Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                                                   
   • Contract de studii
   • Adeverinţă medicală 
   • Fişa de înscriere
   • Taxa de înscriere în valoare de 50 lei
  • Taxa de şcolarizare este 1800 lei (se achită în trei rate a câte 600 lei/lună)
  • Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018, înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre urmatoarele categorii de studii:
   1. Studii universitare de master
   2. Studii universitare de lungă durată
   3. Programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master.
   4. Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată. 


Arhivă