Mergi la conţinutul principal

Noutăți DPPD


 • GRAD DIDACTIC I, SERIA 2018-2020
  • Pe data de 30.08.2019, în intervalul 9,00 - 13,00, sala J II 8,  se depun lucrările metodico-ştiinţifice de grad didactic I, seria 2018-2020.
  • Pe prima pagină este obligatoriu să apară codul SMQ din subsolul acesteia.
  • Declaraţia de autenticitate trebuie inclusă la finalul lucrării de grad didactic I.
  • Lucrarea va fi însoţită de un CD pe care se inscripţionează conţinutul acesteia în format PDF neprotejat.
  • Pentru a fi primite, lucrările trebuie obligatoriu sa fie semnate de coordonatorul lucrării.
  • Atasat model coperta, prima pagina a lucrarii si declaratia de autenticitate.
  • În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2018-2020
  • Au fost aprobate comisiile pentru efectuarea inspecţiilor speciale de grad didactic I, seria 2018-2020, anul şcolar 2019-2020.
  • Candidaţii sunt rugaţi să ia legătura cu membrii comisiei pentru stabilirea datei inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice.
  • Conform Metodologiei, inspecţiile speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice se pot efectua în perioada 01.11.2019 - 31.05.2020.
  • Taxa pentru susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice este de 100 lei şi se poate achita în următorul cont:
  • Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI 2844790
  • Taxa trebuie achitată înainte de susţinerea inspecţiei speciale şi susţinerea lucrărilor metodico - ştiinţifice, iar dovada plăţii trebuie trimisă pe următoarea adresă de email: dppd@upg-ploiesti.ro.


 • Modulul Psihopedagogic, Nivelul II comasat, postuniversitar
  • În perioada 06-28.02.2019 DPPD organizează înscrieri pentru Modulul psihopedagogic, Nivel II, comasat postuniversitar, în corpul J, etaj II, sala J II 8, în zilele de luni-joi, între orele 9-12, 14-15
  • Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
   • Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire, copie simplă conform cu originalul
   • Suplimentul la diploma de licenţă, copie simplă conform cu originalul
   • Certificat absolvire nivel I sau adeverinţă, copie simplă conform cu originalul          
   • Diplomă de master, copie simplă conform cu originalul         
   • Suplimentul la diploma de master, copie simplă conform cu originalul
   • Carte/buletin de identitate, copie simplă                                  
   • Certificat naştere, copie simplă                                                
   • Certificat căsătorie (dacă este cazul), copie simplă                                                   
   • Contract de studii
   • Adeverinţă medicală 
   • Fişa de înscriere
   • Taxa de înscriere în valoare de 50 lei
  • Taxa de şcolarizare este 1800 lei (se achită în trei rate a câte 600 lei/lună)
  • Conform O.M. nr. 4129/16.07.2018, înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre urmatoarele categorii de studii:
   1. Studii universitare de master
   2. Studii universitare de lungă durată
   3. Programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master.
   4. Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea de studii universitare de lungă durată. 


Arhivă