Mergi la conţinutul principal
d

ACHIZITII PUBLICE 2022


DOCUMENTEACHIZITII DIRECTE IN DERULARE / ATRIBUITE


ACHIZITIE DIRECTA RELUATA   

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează  proiectul finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apelul de proiecte POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de  stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Cod SMIS 149871

 

În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru achiziția de  „Servicii de informare si publicitate  , Cod CPV :   79341000-6 - Servicii de publicitate    , pentru care se atașează următoarele documente:

 

-Invitatie de participare cu anexe

-Formulare

-Draft Contract

 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 29.07.2022, ora 12:00

Valoarea estimată: 1518,49 lei fără TVA

Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

Telefon: 0244575659/0244573171-INT.226/238

Fax: 0244575312

E-mail: stefan.dragan@upg-ploiesti.rorectorat@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro;

Persoane de contact:

Expert achiziții Claudia Bulearcă- 0244575659 /0244573171 - int.240

Manager proiect – Ec.Ștefan Drăgan – 0244573171-int.238


ACHIZITIE DIRECTĂ ANULATĂ  datorită unei erori de redactare la valoarea achiziției

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI implementează, începând cu data de 25.05.2022, proiectul „ Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești”, cod SMIS 2014+149871. 

          În cadrul acestui proiect se lansează invitaţia de participare pentru achiziția de „Servicii de informare, comunicare și publicitate’’ ,  Cod CPV:  79341000-6 - Servicii de publicitate,  pentru care se atașează următoarele documente:

-Invitatie de participare cu anexe

-Formulare

-Draft Contract

Termenul de transmitere a ofertelor este de 22.07.2022, ora 12:00

         Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova, BIROUL ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.

Telefon: 0244575659/0244573171-INT.226/238

Fax: 0244575312

E-mail: stefan.dragan@upg-ploiesti.rorectorat@upg-ploiesti.robirou_achizitii@upg-ploiesti.ro;

Persoane de contact:

Expert achiziții Claudia Bulearcă- 0244575659 /0244573171 - int.240

Manager proiect – Ec.Ștefan Drăgan – 0244573171-int.238


anunt Dg.png


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ - Servicii de monitorizare și intervenție operativă - buton de panică casierie , cod CPV 79711000-1

 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI  lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de "Servicii de monitorizare și intervenție operativă - buton de panică casierie ", pentru care se atașează următoarele documente: 

 

-SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

-CAIET DE SARCINI  

-FORMULARE

-FORMULARE WORD

-DRAFT DE CONTRACT 

 

Data limită de depunere a ofertelor si a documentelor însoțitoare, în plic închis, este 09.05.2022ora 12.00. Adresa de depunere a ofertelor UPG – B-dul București, nr. 39, Ploiești, jud. Prahova., A1-3, Biroul Achiziții Informatii suplimentare: se pot obtine de la Biroul Achizitii al UPG Ploiesti- A1-3 si Serviciul Contabilitate, până la data de 06.05.2022, ora 11.00, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  fumeavasile@yahoo.com sau prin fax la nr. 0244575312. 

 


INVITAŢIE DE PARTICIPARE - SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ - Servicii de transport valori cu agent însoțitor, cod CPV 60100000-9

 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI  lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de "Servicii de transport valori cu agent însoțitor", pentru care se atașează următoarele documente: 

 

-SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

-CAIET DE SARCINI  

-FORMULARE

-FORMULARE WORD

-DRAFT DE CONTRACT 

 

Data limită de depunere a ofertelor si a documentelor însoțitoare, în plic închis, este 09.05.2022, ora 12.00. Adresa de depunere a ofertelor UPG – B-dul București, nr. 39, Ploiești, jud. Prahova., A1-3, Biroul Achiziții Informatii suplimentare: se pot obtine de la Biroul Achizitii al UPG Ploiesti- A1-3 si Serviciul Contabilitate, până la data de 06.05.2022, ora 11.00, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,  fumeavasile@yahoo.com sau prin fax la nr. 0244575312. 


ACHIZIȚIE DIRECTĂ ATRIBUITĂ : SC WATER REFERENCE SRL – Contract de servicii nr. 3585/02.05.2022 –Valoarea fără  TVA 25000 lei – Prestatorul este neplătitor de TVA

INVITAŢIE DE PARTICIPARE  - SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER pentru Lucrari de foraj, lucrari tehnico-edilitare în cadrul proiectului “Sistem hibrid de eficientizare energetica folosind energia geotermala, aplicat in campusul universitar UPG” (Hybrid system for energetic efficency using geothermal energy, applied in UPG), finanțată prin EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021- “Energy Programme in Romania”, Apelul 2 - Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile - Energia geotermală, Proiect nr.2019/107379

 

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  - SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER pentru Lucrari de foraj, lucrari tehnico-edilitare, cod CPV : 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2),  pentru care se ataşază următoarele documente:

Valoarea totală estimată a achiziției: 25 210 lei fără TVA

Data limita de depunere a ofertelor (declarațiile, propunerea tehnică și propunerea financiară) este de 27.04.2022, ora 12:00; acestea vor fi depuse în plic închis la Biroul Achiziții, corp A et.I, cam.3, după ce au fost înregistrate la Registratura UPG Ploiesti .

Informații suplimentare: Se pot obţine, în baza unei solicitări scrise de la Facultatea IME - domnul DINIȚĂ Alin, tel: 0244573171 int.107  email: adinita@upg-ploiesti.ro  și de la Biroul Achiziţii, tel. 0244 575659, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro.


INVITAŢIE DE PARTICIPARE  - SERVICII DE SUPRAVEGHERE LUCRARI (DIRIGENTE DE SANTIER) - PROIECT Proiect POR- "MODERNIZARE, DOTARE SI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA LA UPG PLOIESTI – CORP I”, Cod SMIS 125260. 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează Proiectul intitulat: “MODERNIZARE, DOTARE SI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA LA U.P.G. PLOIESTI – CORP I”, COD SMIS 125260.

În cadrul acestui proiect se lansează invitația de participare pentru achiziția de  SERVICII DE SUPRAVEGHERE LUCRARI (DIRIGENTE DE SANTIER), cod CPV 71521000-6,  pentru care se ataşază următoarele documente:

Valoarea totală estimată a achiziției: 25488,55 lei fără TVA

Termenul de transmitere a ofertelor este de 19.01.2022, ora 12:00, acestea vor fi depuse în plic închis la Registratura UPG Ploiesti.

Informatii suplimentare: Se pot obţine, în baza unei solicitări scrise de la Facultatea TPP- d-na Popovici Daniela, tel: 0244573171 int.371  email: dana_p@upg-ploiesti.ro  și de la Biroul Achiziţii, tel. 0244 575659, email: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro.


CENTRALIZATOR CONTRACTE AFLATE IN DERULARE IN ANUL 2021-2022