Mergi la conţinutul principal
d

ADMITERE 2023


REZULTATE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023


 • FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
  • Link-uri examene online:
  • Programarea examenelor:
   • 18 septembrie 2023, ora 10, examenul pentru candidaturile la programele din domeniile Administrarea Afacerilor și Management (AAIPG, AFPD, SAI, MSB, MSM, MSP)
   • 18 septembrie 2023, ora 11, examenul pentru candidaturile la programul din domeniul Contabilitate (CFA)
   • 18 septembrie 2023, ora 12, examenul pentru candidaturile la programul din domeniul Informatică Economică (TIA)
  • Obs. importantă: Candidații care au optat pentru programe din domenii diferite cu examene programate la ore diferite (ex. Management și CFA) trebuie să participe la toate examenele corespunzătoare, nu doar la unul singur (ex. și examenul de la ora 10 și cel de la ora 11)!!!
  • Până la momentul respectiv, candidații se pot familiariza cu un test de antrenament care poate fi accesat aici: https://forms.gle/ow519Kz57MtLfpd5A
 • FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR
  • Link-uri examene online:
   • Examen de antrenament pentru admiterea la programele de master ale Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, septembrie 2023 (disponibil permanent): https://forms.gle/GMsFnMzsiQ45DrPs8
   • Examen de concurs pentru admiterea la programele de master ale Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, septembrie 2023 (disponibil în data de 18 septembrie 2023, în intervalul orar 10:00-10:45): https://forms.gle/LYCkXXNkqPrtVgTk7
 • FACULTATEA TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

 


 

ANUNȚ IMPORTANT!

 

Proba concursului de admitere la studii universitare de master – sesiunea septembrie 2023 se va desfășura la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în data de 18 septembrie 2023, astfel:
DATA


DOMENIUL DE STUDII


SALA


ORA


 

18 septembrie


INFORMATICĂ


EIV9


12:30


FILOLOGIE


A II 3


8:30


ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE


Catedra SSUJ, Corp A, et. II


9:00


ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI


J II 2


9:00

În atenția candidaților înscriși la programele de master pentru domeniile Filologie, Științe ale Educației și Științe Administrative

 

Conform programului de desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de master - Sesiunea SEPTEMBRIE 2023 la Facultatea de Litere și Științe, pentru domeniile mai sus menționate proba constă în susținerea orală a eseului depus fizic la dosar sau transmis electronic pe platforma online a admiterii.

 

În atenția candidaților înscriși la programul de master pentru domeniul Informatică

 

Proba concursului de admitere la programul de studii universitare de master Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației este probă de tip interviu.

Interviul constă în:


1.Prezentarea motivelor alegerii acestui master și a așteptărilor avute;


2.Prezentarea lucrării de licență (pe scurt);


3.Prezentarea proiectelor informatice abordate (pe scurt).

 

Comisia de admitere a Facultății de Litere și Științe


                   ANUNȚ IMPORTANT
- EXAMEN ADMITERE MASTER -

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
Proba concursului de admitere la master, pentru toate programele de studii, se va desfășura sub forma unui test grilă online (google forms) cu 18 întrebări (1 singur răspuns corect).
Testul grilă va fi transmis pe adresele de email comunicate la înscriere la data și ora programată pentru susținerea examenului de admitere (nu răspundem de eventuale erori produse de scrierea eronată a adreselor de email).
Programul susținerii examenului de admitere:
 domeniul Ingineria Sistemelor: 18 septembrie 2023, ora de începere 09.00, ora de sfârșit 10.00
 domeniul Inginerie Mecanică: 18 septembrie 2023, ora de începere 10.00, ora de sfârșit 11.00
ATENȚIE!
În cazul în care apar neconcordanțe în accesarea grilei de examen, vă rugăm să ne comunicați problema apărută pe adresa de email: ime@upg-ploiesti.ro.

BIBLIOGRAFIE - informatii legate de admitere master 

SITUATIE INSCRIERI MASTER:

CALENDAR ADMITERE 2023 SEPTEMBRIE - MASTER


REZULTATE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2023


ANUNT IMPORTANT REZULTATE ADMITERE!!!


În atenția candidaților care doresc să se înscrie fizic la sediul UPG: deoarece admiterea 2023 este un proces complet digitalizat, procedura de înscriere presupune urmărirea tuturor etapelor din procesul on-line. De aceea, pentru eficientizarea operațiunii, recomandam candidaților să își creeze cont pe platforma de admitere a UPG (completând totodată datele personale) înainte de a se prezenta fizic la sediul Universității.

INFORMATII UTILE MASTER:

SITUATIE INSCRIERI MASTER:

TAXE:

 

Taxa de înscriere pentru toate programele de licență (IF și ID) și master: 100 de lei / opțiune

Exemplu de calcul pentru 3 programe alese: 3*100=300 de lei !

 

 • Taxă şcolarizare: IF – anul I studii universitare de licență: 3400 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei)
 • Taxă şcolarizare: ID, FR – anul I - studii universitare de licență: 3600 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei)
 • Taxă şcolarizare anul I, studii universitare de masterat pentru studenții români: 3600 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se acordă o reducere de 400 de lei, pentru anul II studii universitare de masterat cu durata de 1,5 ani se acordă o reducere de 200 lei)

 

Taxa de înscriere se poate achita astfel:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.

b) la caseriile din Universitatea Petrol-Gaze.
c) prin ordin de plată sau transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Cod fiscal: 2844790

• Cod IBAN: 

 • RO52TREZ52120F330500XXXX (Trezoreria Ploiesti)
 • RO70RNCB0205044868940001 (BCR)

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă admitere

• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata

• Inițiala tatălui

• Facultatea aleasă pentru înscriere

• Programul de studii

• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca în aplicația de înscriere!

 

OFERTA EDUCATIONALA UPG:

FACULTATEA IPG

FACULTATEA IME

FACULTATEA TPP

FACULTATEA LS

FACULTATEA SE