Mergi la conţinutul principal
d
NEWS

Proiectul “Start pentru afacerea ta” poate fi accesat şi de studenții din UPG

     Referitor la perioada de derulare pentru grupa a doua de cursanți din județul Prahova, data de început va fi sau 25 august 2018, sau 1 septembrie 2018, în funcție de disponibilitatea formatorilor. Până la momentul actual, nu avem constituită integral grupa a 2-a de cursanți. Grupa trebuie să aibă minim 24 de cursanți. Cursurile se vor tine la Ploiești  si avem posibilitatea decontarii costurilor de transport.

     Grupul țintă al proiectului ”Start pentru afacerea ta!”   este format din 336 persoane fizice cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacerere non-agricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) - Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (județele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman). Nu vor fi încadrați în grupul țintă al proiectului tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 25 de ani).

     Membrii grupului țintă vor avea posibilitatea accesării ajutorului de minimis care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens, vor fi lansate 2 competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât persoanelor din grupul țintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului desfășurat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenționează să-și deschidă o afacere. În urma aplicării planurilor de afaceri de către membrii grupului țintă și evaluării acestora, vor fi selectate minimum 42 de planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis în cuantum de maxim 40.000 de euro. Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în vederea consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în vederea înființării afacerilor.

Metodologia de selectie grup tinta.

Documente înscriere:

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (în original) – Anexa 8;
 2. Declarație privind evitarea dublei finanțări (în original) – Anexa 2;
 3. Declarație de disponibilitate (în original) – Anexa 3;
 4. Chestionar inițial de identificare a nevoilor (în original) – Anexa 4;
 5. Scrisoare de motivație privind abordarea antreprenoriatului ca și alternativă în carieră (în original) – Anexa 5;
 6. Declarație date cu caracter personal – Anexa 6;
 7. Carte de identitate (în copie „conform cu originalul si semnatura”);
 8. Certificat de naștere (în copie „conform cu originalul si semnatura”);
 9. Certificat de căsătorie - după caz (în copie „conform cu originalul si semnatura”);
 10. Ultima diploma de studiu (în copie „conform cu originalul si semnatura”);
 11. Documente suport care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil (după caz: adeverințe în original; copie „conform cu originalul” după documentele care atestă desfășurarea unei activități independente).
 • Șomer – Adeverință de la Agenția Locală/Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă dreptul de șomer indemnizat /neindemnizat (după caz) sau Carnet de șomaj, cu vize valabile la data înregistrării în grupul țintă al proiectului,  care atestă dreptul de șomer indemnizat/ neindemnizat (după caz);
 • Persoană inactivă
  • Casnice (care desfășoară numai activități casnice în gospodărie) sau Persoane întreținute de alte persoane ori de stat sau care se întrețin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.): Adeverință de venit eliberată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă faptul că persoana nu figurează în evidențele fiscale cu venituri impozabile/ Declarație pe propria răspundere (Anexa 7) completată conform modelului atasat;
  • Elev sau student: Adeverință de elev/student valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului sau Copie după carnetul de elev/student cu vize valabile la data înregistrării în grupul țintă al proiectului;
  • Pensionar: Copie talon de pensie.  
 • Angajat – Adeverință de la locul de muncă actual, valabilă la data înregistrării în grupul țintă al proiectului, care atestă calitatea de angajat; Extras din Revisal, valabil la data înregistrării în grupul țintă al proiectului.
 • Persoana care desfășoară o activitate independentă – Documente care atestă desfășurarea unei activități independente (PFA, II, IF, PFI, Profesii liberale etc.), valabile la data înregistrării în grupul țintă.

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială certificată ANC, gratuită, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri.

  

Pagina de facebook a proiectului este:  Start pentru afacerea ta - Regiunea Sud Muntenia. A fost publicată Metodologia de selectie a planurilor de afaceri. O puteti gasi la urmatorul link: https://www.ptir.ro/?p=2745 respectiv - https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025  aici gasiti si lista codurilor CAEN eligibile.

Persoană de contact pentru județul Prahova

Andrei DURAN-Expert Grup Țintă

Tel : 0723 905 612

E-mail: programe@adrmuntenia.ro