Skip to main content
d

ACHIZITII PUBLICE 2018

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2018

F 075 REFERAT DE NECESITATE PENTRU P.A.A.P. (produse/servicii/lucrări)

F 091 REFERAT DE ACHZIȚIE

F 446 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILR PUBLICE

F 447 ANEXA PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

LISTA NOILOR CODURI CPV


Proiectul “Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea spațiilor de învățământ compuse din corpurile C20 - laboratoare, C21 - laboratoare foraj 1, C22 - laboratoare foraj 2, C23 - post TRAFO și C25 - corp de legătură, aferente specializărilor de Inginerie de Petrol și Gaze” în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții (PI) -10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific (OS) 10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive


„Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare” ( AlgaeBiogazConcept – Energie ) - Proiect nr. 4. ”Valorificarea energetica a digestatului solid din instalatiile de biogaz”, Contract de finantare nr 32 PCCDI/2018.


PROCEDURĂ RELUATĂ

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.
 

 • În cadrul acestui proiect se lansează  invitaţia de participare pentru achiziția de   „CARTE ROMÂNEASCĂ  ȘI CARTE STRĂINĂ ”
 • Valoarea estimată LOT 1 : Carte romanească  : 1.200 lei fără TVA - SE ANULEAZĂ
 • Valoarea estimată LOT 2 : Carte străină : 17.847 lei fără TVA - PROCEDURA ATRIBUITĂ
 • Contractul de furnizare bunuri - LOT 2 : Carte străină  - a fost atribuit operatorului economic S.C. ROMDIDAC S.A. BUCURESTI - CONTRACT B.A.86/25.10.2018, cu o valoare de 17804,71 lei fără TVA.
 • Documentele menţionate mai jos sunt ataşate acestui e-mail :
 • Termenul de transmitere a ofertelor este de 27.09.2018, ora 12:00.
 • De mentionat ca anul de aparitie poate sa fie ulterior anului mentionat de noi, respectiv ISBN-ul trebuie sa fie corespunzator(ADAPTAT) anului de aparitie.
 • Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; marius.petrescu@gmail.com
 • Persoane de contact: 
 • Prof.univ.dr. Petrescu  Marius Gabriel– Tel: 0723020906,
 • Bulearcă Claudia - 0728808518
   

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.

 • În cadrul acestui proiect se lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de „CARTE ROMÂNEASCĂ  ȘI CARTE STRĂINĂ” 
  • PROCEDURA ANULATĂ - conform ghidului de implementare pentru realizarea achiziţiilor în cadrul granturilor, deoarece nu s-au primit 3(trei) oferte conforme,  procedura Cerere de Ofertă” SE ANULEAZĂ,  urmând a se relua ulterior procesul de achiziţie.
 • Valoarea estimată LOT 1 : Carte romanească  : 1.200 lei fără TVA
 • Valoarea estimată LOT 2 : Carte străină : 17.847 lei fără TVA
 • Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; marius.petrescu@gmail.com
 • Persoane de contact: 
 • Prof.univ.dr. Petrescu  Marius Gabriel– Tel: 0723020906,
 • Bulearcă Claudia – 0728808518
 • Gilda Stanciu - 0721487247
 • Termenul de transmitere a ofertelor este de 29.08.2018, ora 12:00.

PROCEDURĂ RELUATĂ

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.

 • În cadrul acestui proiect se lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de  bunuri - „MOBILIER” – PROCEDURA ATRIBUITĂ
 • Contractul de furnizare bunuri - MOBILIER - a fost atribuit operatorului economic S.C.RANYA TRADE S.R.L. PLOIEŞTI - CONTRACT B.A.74/17.09.2018, cu o valoare de 69755 lei fără TVA.

 • Valoarea estimată: 79831.93 lei fără TVA
 • Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; marius.petrescu@gmail.com
 • Persoane de contact: 
 • Prof.univ.dr. Petrescu  Marius Gabriel– Tel: 0723020906,
 • Bulearcă Claudia - 0728808518
 • Termenul de transmitere a ofertelor este de 29.08.2018, ora 12:00.

"LUCRĂRI DE AMENAJARE SALA Ip 8 CORP I" – COD CPV 45453000-7


 Erasmus+ cu nr. 561530-EPP-1-2015-1-RO-EPPKA2-EBHE-JP(2015-3132/001-001) “Prelucrarea gazelor şi a petrolului, o cooperare europeano-libaneză” (acronim GOPELC) 


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.

În cadrul acestui proiect se lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de  bunuri - „ECHIPAMENTE IT

 • ECHIPAMENTE IT – PROCEDURA ATRIBUITĂ
  Contractul de furnizare bunuri - ECHIPAMENTE IT - a fost atribuit operatorului economic S.C.ROSERVOTECH  S.R.L. PLOIEŞTI - CONTRACT B.A.68/21.08.2018, cu o valoare de 76047.26 lei fără TVA.
 • Valoarea estimată: 88235.29 lei fără TVA
 • Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; marius.petrescu@gmail.com
 • Persoane de contact: 
 • Prof.univ.dr. Petrescu  Marius Gabriel– Tel: 0723020906,
 • Bulearcă Claudia - 0728808518
 • Termenul de transmitere a ofertelor este de 01.08.2018, ora 12:00.

În cadrul acestui proiect se lansează următoarea invitaţie de participare pentru achiziția de  bunuri - „MOBILIER

 • – PROCEDURA ANULATĂ - conform ghidului de implementare pentru realizarea achiziţiilor în cadrul granturilor, deoarece nu s-au primit 3(trei) oferte conforme,  procedura Cerere de Ofertă” SE ANULEAZĂ,  urmând a se relua ulterior procesul de achiziţie.
 • Valoarea estimată: 79831.93 lei fără TVA
 • Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; marius.petrescu@gmail.com
 • Persoane de contact: 
 • Prof.univ.dr. Petrescu  Marius Gabriel– Tel: 0723020906,
 • Bulearcă Claudia - 0728808518
 • Termenul de transmitere a ofertelor este de 25.07.2018, ora 12:00.

“Lucrări de reparații - igienizări caminele 2,3,4,5,6,7 și cantina Universității   cod  CPV 45442100-8


UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI derulează subproiectul intitulat “START UP -  Ghidul tău de învățare “, inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - Acord de grant nr.80/SGU/CI/I.

În cadrul acestui proiect se lansează următoarele invitații de participare:

 • 1. Invitație de participare pentru achiziția de  bunuri- „CONSUMABILE” - PROCEDURA ATRIBUITĂ
 • 2. Invitație de participare pentru achiziția de “Lucrări de reparaţii şi modernizare”: – PROCEDURA ATRIBUITĂ 
  • LOT 1  : Lucrări de reparații - Contractul de execuţie a fost atribuit operatorului economic S.C. ILVA IMPEX S.R.L. TÂRGOVIŞTE - CONTRACT NR.B.A. 47/18.06.2018, cu o valoare de 82181,54 lei fără TVA.
  • LOT 2  : Lucrări de modernizare - Contractul de execuţie a fost atribuit operatorului economic SC GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL  Boldeşti Scăieni - CONTRACT NR.B.A. 48/18.06.2018, cu o valoare de 84112 lei fără TVA.
 • Informații suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, de la UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; marius.petrescu@gmail.com
 • Persoane de contact:
 • Prof.univ.dr. Petrescu  Marius Gabriel– Tel: 0723020906,
 • Bulearcă Claudia - 0728808518
 • Termenul de transmitere a ofertelor este de 17.05.2018, ora 12:00.

“SERVICII DE INCHIRIERE, PROIECTARE SI MENTENANTA A SISTEMELOR VIDEO DE SECURITATE DIN UPG PLOIESTI  cod  CPV 50610000-4,

„Servicii de pază și transport valori casierie cu agent însoțitor” cod CPV 60100000-9

„Servicii de cablu TV” cod CPV : 92232000-6

„Servicii de internet” cod CPV : 72400000-4

„Servicii de întreținere centrală termică 1 și servicii de intreținere centrală termică 2 - Univeristatea Petrol-Gaze din Ploiești” cod CPV : 50720000-8


PROCEDURĂ RELUATĂ

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI, a demarat implementarea Proiectului privind Invatamantul Secundar – ROSE, SubproiectulSPRIJIN PRIN EDUCAŢIE PENTRU O VIAŢĂ ACTIVĂ (SEVA}”, ”, in baza Acordului de Grant nr. AG/27/SGU/NC/I , primit de la  Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor menţionate in documentele ataşate.

 • În acest sens, invităm toți furnizorii care au ca obiect de activitate furnizarea de bunuri din categoria celor prezentate in Invitațiile de Participare, inclusiv formularele cu specificatii tehnice şi care dispun de capacitatea tehnică şi funcţională  necesară îndeplinirii contractului, să depună oferte tehnice şi de preţ, respectiv să completeze  formularul anexat “Termeni şi Condiţii de Livrare*[1]( Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate) şi termenul de valabilitate al ofertei.
 • Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi depun originalul  semnat împreună cu documentele solicitate în Invitaţia de Participare(pct.8) , în plic închis la UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Menţionăm că valorile estimate pentru achiziţiile de bunuri sunt următoarele:
 • CONSUMABILE: 
  • PROCEDURA ATRIBUITĂ

   Contractul de furnizare bunuri – CONSUMABILE – LOT 1  a fost atribuit operatorului economic SC SMART ABSOLUT PROJECT SRL PLOIEŞTI - contract nr. 3087/11.04.2018, cu o valoare de 1695,55 lei fără TVA.

   Contractul de furnizare bunuri – CONSUMABILE – LOT 2  a fost atribuit operatorului economic SC SMART ABSOLUT PROJECT SRL PLOIEŞTI - contract nr. 3088/11.04.2018, cu o valoare de 1589,00 lei fără TVA.

 • ECHIPAMENTE IT:
  • PROCEDURA ANULATĂ - În urma evaluării ofertelor depuse, toate ofertele se incadrează în valoarea estimată  totală pentru fiecare lot, dar unele dintre preţurile unitare ale produsele ofertate în fiecare lot nu corespund încadrării din bugetul proiectului, respectiv nu se încadrează la categoria „mijloace fixe”. Motiv pentru care procedura se anulează şi va fi reluată.
 • Clarificare 1
 • Clarificare 2
 • Informațiile suplimentare referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obţin de luni până vineri între orele 9 – 15,  de la sediul UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 024457584/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; crystyne_s@yahoo.com
 • Persoană de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662
 •  Termenul de transmitere a ofertelor este de 26.03.2018, ora 12:00.

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI, a demarat implementarea Proiectului privind Invatamantul Secundar – ROSE, Subproiectul „SPRIJIN PRIN EDUCAŢIE PENTRU O VIAŢĂ ACTIVĂ (SEVA}”, ”, in baza Acordului de Grant nr. AG/27/SGU/NC/I , primit de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor menţionate in documentele ataşate.

 • În acest sens, invităm toți furnizorii care au ca obiect de activitate furnizarea de bunuri din categoria celor prezentate in Invitațiile de Participare, inclusiv formularele cu specificatii tehnice şi care dispun de capacitatea tehnică şi funcţională necesară îndeplinirii contractului, să depună oferte tehnice şi de preţ, respectiv să completeze formularul anexat “Termeni şi Condiţii de Livrare*[1]( Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 • Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar
 • Menţionăm că valorile estimate pentru achiziţiile de bunuri sunt următoarele:
 • Informațiile suplimentare referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obţin  de luni până vineri între orele 9 – 15,  de la sediul UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3.
 • Telefon: 0244575659
 • Fax: 024457584/0244575312
 • E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro; crystyne_s@yahoo.com
 • Persoană de contact: Conf.univ.dr.Cristina Safta – Tel: 0731847662
 • Termenul de transmitere a ofertelor este de 06.03.2018
 • Clarificare 1 

„Servicii de întreținere și revizie tehnică instalații de ascensoare” cod CPV : 50750000-7

„Servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare necesare pentru depunerea unui proiect în cadrul POR 2014-2020, axa prioritară 10.” cod CPV : 79400000-8