Skip to main content
d

Promovare in cariera didactica 2023-2024

Submitted by admin on Tue, 12/05/2023 - 11:00

Lista documentelor din dosarul de examen.pdfAN UNIVERSITAR 2023-2024 - SEMESTRUL I

I. Lista posturile didactice 

II. COMISIILE DE EXAMEN ȘI COMISIILE DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

III. CANDIDAȚI

  • Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică - Departamentul de Inginerie Mecanică
  • Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor - Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor
  • Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor - Departamentul de Activități Motrice și Sport Universitar
  • Facultatea de Științe Economice - Departamentul de Cibernetică, Informatică, Finanțe-Contabilitate

IV. DESFĂȘURAREA EXAMENELOR PRIN PROMOVARE

a) Calendarul examenelor de promovare în cariera didactică, în baza avizului Ministerului Educației 428/DGIU/28.11.2023

b) Programul desfășurării examenelor

c) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică, conform recomandărilor comisiilor de examen

d) Rezultatul final al examenelor de promovare în cariera didactică

 


V. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

 

VI. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

VII. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice vacante

VIII. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării - conferențiar universitar: 5808 LEI

IX. Adresa la care trebuie transmis dosarul 

  • DOSARUL ESTE ÎNTOCMIT ȘI DEPUS DE CANDIDAT LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI, STR. BD. BUCUREȘTI - NR. 39, COD 100680, PLOIEȘTI, JUD.PRAHOVA  DE LUNI - JOI  ÎNTRE ORELE 7.30 - 16.00 ȘI VINERI ÎNTRE ORELE 7.30 - 13.30 SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POȘTALE DE CURIERAT CARE PERMIT CONFIRMAREA PRIMIRII DOSARULUI.

  • INFORMAȚII SUPLIMENTARE - SECRETARIAT UNIVERSITATE, SECRETAR DORDEA CONSTANȚA, TELEFON 0244 575817, 0244 573 171/186, CDORDEA@UPG-PLOIESTI.RO