Mergi la conţinutul principal
d

CONCURSURI DIDACTICE 2019-2020 SEMESTRUL I

I. POSTURI DIDACTICE VACANTE 

a)  Posturile didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs 

b)  Posturi didactice pe perioadă determinată scoase la concurs

II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

a) Calendarul desfășurării concursurilor

b) Monitorul Oficial al României, Partea a III -a nr. 1400/ 26 noiembrie 2019  

c) Programul desfășurării probelor de concurs

d) Rezultatul concursului conform recomandărilor comisiei de concurs

e) Rezultatul final al concursului

 


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • documentele necesare pentru înscrierea la concurs
 • formulare de înscriere 
  • cererea de înscriere (Anexa 1)
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
  • declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor din fisa de verificare (Anexa 3)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs pentru posturile de asistent universitar și de lector universitar (Anexa 4)
  • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 5)
  • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 6)

V. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011

VI. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

 • Profesor universitar 5643 lei
 • Conferentiar universitar 4807 lei
 • Lector universitar: 4.393 lei
 • Asistent universitar: 3.709 lei 

VII. Tematica și bibliografia probelor de concurs

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

 • Dosarul este întocmit și depus de candidat la Registratura Universității Petrol - Gaze din Ploiești, str. Bd. București - nr. 39, cod 100680, Ploiești, jud.Prahova  de luni - Joi  între orele 7.30 - 16.00 și vineri între orele 7.30 - 13.30 sau prin intermediul serviciilor poștale de curierat care permit confirmarea primirii dosarului.

 • Informații suplimentare - Secretariat Universitate, secretar Dordea Constanța, telefon 0244 575817, 0244 573 171/186, cdordea@upg-ploiesti.ro