Mergi la conţinutul principal
d

CONCURSURI DIDACTICE 2020-2021 SEMESTRUL I

I. POSTURI DIDACTICE VACANTE 

a)  Posturile didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs 

b)  Posturi didactice pe perioadă determinată scoase la concurs

  • COMISII DE CONCURS 

Decizia nr. 878/17.12.2020 - profesor universitar/conferențiar universitar

Decizia nr. 879/17.12.2020 -  șef de lucrări/asistent universitar

  • CANDIDAȚI

Facultatea de Inginerie Mecanică Electrică

Facultatea de Științe Economice


II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

a) Calendarul desfășurării concursurilor

b) Monitorul Oficial al României, Partea a III -a nr. 782/ 24 noiembrie 2020  

c) Programul desfășurării probelor de concurs

d) Rezultatul concursului conform recomandărilor comisiei de concurs

e) Rezultatul final al concursului

 


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

  • documentele necesare pentru înscrierea la concurs
  • formulare de înscriere 
    • cererea de înscriere (Anexa 1)
    • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
    • declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor din fisa de verificare (Anexa 3)
    • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs pentru posturile de asistent universitar și de lector universitar (Anexa 4)
    • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 5)
    • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 6)

V. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011

VI. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

  • Profesor universitar 5776 lei
  • Conferentiar universitar 4820 lei
  • Lector universitar: 4.479 lei
  • Asistent universitar: 3.849 lei 

VII. Tematica și bibliografia probelor de concurs

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

  • Dosarul este întocmit și depus de candidat la Registratura Universității Petrol - Gaze din Ploiești, str. Bd. București - nr. 39, cod 100680, Ploiești, jud.Prahova  de luni - Joi  între orele 7.30 - 16.00 și vineri între orele 7.30 - 13.30 sau prin intermediul serviciilor poștale de curierat care permit confirmarea primirii dosarului.

  • Informații suplimentare - Secretariat Universitate, secretar Dordea Constanța, telefon 0244 575817, 0244 573 171/186, cdordea@upg-ploiesti.ro