Mergi la conţinutul principal

CONCURSURI DIDACTICE 2019-2020 SEMESTRUL I

I. POSTURI DIDACTICE VACANTE 

a)  Posturile didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs 

b)  Posturi didactice pe perioadă determinată scoase la concurs

 • COMISII DE CONCURS
 • CANDIDAȚI
  • Facultatea de Inginerie Mecanică Electrică
   • Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică
   • Departamentul de Inginerie Mecanică 
  • Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor
   • Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor
   • Departamentul de Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ
  • Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie
   • Departamentul de Chimie
  • Facultatea de Litere și Științe
   • Departamentul de Filologie
   • Departamentul de Științele Educației
  • Facultatea de Științe Economice
   • Departamentul de Administrarea Afacerilor

II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

a) Calendarul desfășurării concursurilor

b) Monitorul Oficial al României, Partea a III -a nr. 1400/ 26 noiembrie 2019  

c) Programul desfășurării probelor de concurs

d) Rezultatul concursului conform recomandărilor comisiei de concurs

e) Rezultatul final al concursului

 


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • documentele necesare pentru înscrierea la concurs
 • formulare de înscriere 
  • cererea de înscriere (Anexa 1)
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
  • declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor din fisa de verificare (Anexa 3)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs pentru posturile de asistent universitar și de lector universitar (Anexa 4)
  • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 5)
  • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 6)

V. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011

VI. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

 • Profesor universitar 5643 lei
 • Conferentiar universitar 4807 lei
 • Lector universitar: 4.393 lei
 • Asistent universitar: 3.709 lei 

VII. Tematica și bibliografia probelor de concurs

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

 • Dosarul este întocmit și depus de candidat la Registratura Universității Petrol - Gaze din Ploiești, str. Bd. București - nr. 39, cod 100680, Ploiești, jud.Prahova  de luni - Joi  între orele 7.30 - 16.00 și vineri între orele 7.30 - 13.30 sau prin intermediul serviciilor poștale de curierat care permit confirmarea primirii dosarului.

 • Informații suplimentare - Secretariat Universitate, secretar Dordea Constanța, telefon 0244 575817, 0244 573 171/186, cdordea@upg-ploiesti.ro