Skip to main content
d

Concursuri didactice 2014-2015

POSTURI DIDACTICE VACANTE, SEMESTRUL al II-lea , AN UNIVERSITAR 2014-2015
 
 
 
                 
                
 
 
 
                 - prima pagina din dosar
                 - model cerere de inscriere
                 - anexa V
 
 
TEMA PRELEGERII CU CARACTER DIDACTIC/STIINTIFIC SUSTINUTA DE CANDIDAT IN FATA STUDENTILOR
 
1. Șef de lucrări, poz. 26 - Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului - candidat FENDU ELENA MIRELA
,,Sinteza și simularea sistemului de coloane de fracționare pentru separarea amestecurilor multicomponent"
 
2.  Lector universitar, poz. 16 - Departamentul de Științele Educației - candidat LEFTER STELIANA
,,Educabilitatea, concept și teorii explicative"
 
3. Lector universitar, poz. 31 - Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică - candidat SCHIOPU DANIELA
,,Structura și fazele unui compilator"
 
4. Șef de lucrări, poz. 23 - Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică - candidat OLTEANU MARIUS
,,Proiectarea bottom-up şi top-down în limbajul Verilog"
 
5. Șef de lucrări, poz. 25 - Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului - candidat NICOLAE MARILENA
,,Sisteme complexe de coloane pentru fracţionarea amestecurilor multicomponent "
 
6.  Lector universitar, poz. 34 - Departamentul de Filologie - candidat - DUMA RODICA MIHAELA
,,English Vocabulary, Past, Present, Future"
 
7. Aistent universitar, poz. 56 - Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică - candidat NICOLAE MIHAI IULIAN
,,Integrala dublă"
 
TEMATICI și BIBLIOGRAFIII PROBE CONCURS
 
 
 
 
CANDIDATI INSCRISI
 
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică/Departamentul de Inginerie Mecanică/ Conferențiar universitar, poziția 23
Sef lucrari dr.ing. STAN MARIUS - Avizul Oficiului Juridic nr.175/18.06.2015 - ,,certifica indeplinirea conditiilor legale de prezentare la concurs"
       CV        
       LISTA DE LUCRARI
 
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică/Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică/
Conferențiar universitar, poziția 13
Sef de lucrări dr.ing. POPA CRISTINA ROXANA -  Avizul Oficiului Juridic nr.168/18.06.2015 - ,,certifica indeplinirea conditiilor legale de prezentare la concurs"
        CV
         LISTA DE LUCRARI
         FISA DE VERIFICARE1FISA VERIFICARE2