Skip to main content
d

Concursuri didactice 2016-2017 semestrul I

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

REZULTATUL CONCURSURILOR - 14.02.2017

REZULTATUL CONCURSURILOR LA NIVELUL COMISIILOR DE CONCURS-05.02.2017

CALENDAR CONCURS

Monitorul Oficial al ROMANIEI nr. 1631/28 noiembrie 2016, Partea III, privind publicarea posturilor didactice vacante din Universitatea Petrol-Gaze ​​din Ploiești

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I an univ. 2016-2017

FORMULARE PENTRU COMISIILE DE CONCURS

F_307_Decizia_comisiei_de_concurs

F_308_Buletin_vot

F_309_Raport_presedinte_comisie_ASISTENT

F_310_Raport_presedinte_comisie_SEF_LUCRARI_LECTOR

F_311_Raport_presedinte_comisie_PROFESOR_CONFERENTIAR

F_312_Referat_membru_comisie_ASISTENT

F_313_Referat_membru_comisie__SEF_LUCRARI_LECTOR

F_314_Referat_membru_comisie_PROFESOR_CONFERENTIAR

 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ
      Departamentul de Inginerie Mecanică

      Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică - Programul desfășurării concursului

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR
      Departamentul de Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ Programul desfășurării concursului

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE
       Departamentul de Chimie Programul desfășurării concursului

FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE

       Departamentul de Științele Educației Programul desfășurării concursurilor

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
       Departamentul de Administrarea Afacerilor Programul desfășurării concursului

       Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate Programul desfășurării concursului

Lista salarii în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 cf. O.U.G. nr. 20/2016

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs

Prima pagină din dosar

Model de cerere

Fișa de verificare a standardelor minime de prezentare la concurs:
                        Domeniul Inginerie Mecanică, mecatronică și robotică
                        Domeniul Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor
                        Domeniul Inginerie geologică, mine, petrol și gaze
                        Domeniul Inginerie Chimică, știința materialelor și nanomaterialelor 

                        Domeniul Psihologie și științe ale educației

                        Domeniul Stiințe Juridice

                        Domeniul Stiinte economice și administrarea afacerilor

Anexa V

 

R 04.04 METODOLOGIA PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE

 

Anexa_III_-_Ordin_MECTS_6560-2012_-_Anexele_1-20 

Anexa_III_-_Anexa_III_-_Ordin_MECTS_6560-2012_-_Anexele_21-35 
Anexa_IV_-_Ordin_MEN_nr.4204_-_15_iulie_2013_-_partea_1
Anexa_IV Ordin_MEN_nr.4204 _-_-_ _ _ _ 15_iulie_2013 partea_2  

Legea educației nr.1/2011

HG nr. 457/04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior