Skip to main content
d

CONCURSURI DIDACTICE 2018-2019 SEMESTRUL I

I. POSTURI DIDACTICE VACANTE 

a)  Posturile didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs 

 • COMISII DE CONCURS
 • CANDIDAȚI
  • Facultatea de Inginerie Mecanică Electrică
   • Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică
    • șef de lucrări, poz. 23 - candidat ROȘCA COSMINA MIHAELA: CV; Listă de lucrări; Fișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 784/28.01.2019
    • șef de lucrări, poz. 24 -  niciun candidat înscris
   • Departamentul de Inginerie Mecanică 
    • șef de lucări, poz. 28 - candidat ILIE BOGDAN: CV; Listă de lucrări; Fișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 782/28.01.2019
    • șef de lucări, poz. 29 - candidat TOMA GEORGETA: CV; Listă de lucrări; Fișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 788/28.01.2019
  • Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor
   • Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor
    • șef de lucrări, poz. 19 - candidat GHEȚIU IULIANA VERONICA: CV; Listă de lucrări; Fișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 791/28.01.2019
  • Facultatea de Litere și Științe
   • Departamentul de Științele Educației
    • lector universitar, poz. 16 - candidat  GRIGORESCU DRAGOȘ: CV; Listă de lucrări; Fișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 790/28.01.2019
    • asistent universitar, poz. 37 - candidat  MIHAI ELENA CLAUDIA: CV; Listă de lucrări; Fișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 786/28.01.2019
  • Facultatea de Științe Economice
   • Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate
    • lector universitar, poz. 26 - candidat  TEODORESCU ANA MARIA: CV; Listă de lucrăriFișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 789/28.01.2019
    • lector universitar, poz. 27 - candidat  TOADER FLORENTINA ALINA: CV; Listă de lucrări; Fișa de verificare; Aviz jurdic favorabil privind condițiile legale de prezentare la concurs nr. 785/28.01.2019

II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

a) Calendarul desfășurării concursurilor

b) Monitorul Oficial al României, Partea a III -a nr. 1359/ 05 decembrie 2018  

c) Programul desfășurării probelor de concurs

d) Rezultatul concursului conform recomandărilor comisiei de concurs

e) Rezultatul final al concursului

 


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • documentele necesare pentru înscrierea la concurs
 • formulare de înscriere 
  • cererea de înscriere (Anexa 1)
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
  • declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor din fisa de verificare (Anexa 3)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs pentru posturile de asistent universitar și de lector universitar (Anexa 4)
  • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 5)
  • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 6)

V. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011

VI. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

 • Lector universitar: 4.307 lei
 • Asistent universitar: 3.568 lei 

VII. Tematica și bibliografia probelor de concurs

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

 • Dosarul este întocmit și depus de candidat la Registratura Universității Petrol - Gaze din Ploiești, str. Bd. București - nr. 39, cod 100680, Ploiești, jud.Prahova  de luni - Joi  între orele 7.30 - 16.00 și vineri între orele 7.30 - 13.30 sau prin intermediul serviciilor poștale de curierat care permit confirmarea primirii dosarului.

 • Informații suplimentare - Secretariat Universitate, secretar Dordea Constanța, telefon 0244 575817, 0244 573 171/186, cdordea@upg-ploiesti.ro