Skip to main content
d

Concursuri didactice 2016-2017 semestrul II

I. POSTURI DIDACTICE VACANTE

II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

III. FORMULARE

IV. Fișe de verificare a standardelor minime de prezentare la concurs:

Domeniul Inginerie mecanică, mecatronică și robotică

Domeniul Inginerie geologică, mine, petrol și gaze

Domeniul Inginerie chimică, știința materialelor și nanomaterialelor 

Domeniul Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor

Domeniul Stiinte economice și administrarea afacerilor

Domeniul Științe juridice

Anexa V

V. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

R 04.04 METODOLOGIA PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE

Anexa_III_-_Ordin_MECTS_6560-2012_-_Anexele_1-20 

Anexa_III_-_Anexa_III_-_Ordin_MECTS_6560-2012_-_Anexele_21-35 

Anexa_IV_- Ordin_MEN_nr.4204_-_15_iulie_2013_-_partea_1

Anexa_IV - Ordin_MEN_nr.4204 _-_15_iulie_2013 - partea_2  

Legea educației nr.1/2011

HG nr. 457/04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

VI. CANDIDAȚI

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ
      Departamentul de Inginerie Mecanică

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR
      Departamentul de Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ 

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE
       Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului și protecția Mediului 

FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE

        Departamentul de Științele Educației 

       Departamentul  de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică

  • Profesor universitar, poziția 3 
    • Candidat :  NICIUN CANDIDAT ÎNSCRIS                        

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
       Departamentul de Administrarea Afacerilor 

       Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate