Skip to main content
d

CONCURSURI DIDACTICE 2020-2021 SEMESTRUL II

a)  Posturile didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs 

b)  Posturi didactice pe perioadă determinată scoase la concurs

 • COMISII DE CONCURS 
 • CANDIDAȚI

Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor

 • Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor -  ASISTENT UNIVESITAR, POZ.25  (PERIOADĂ DETERMINATĂ) 

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie 

Facultatea de Litere și Științe

 


II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

a) Calendarul desfășurării concursurilor

b) Monitorul Oficial al României, Partea a III -a nr. 368/ 6 mai 2021  

c) Programul desfășurării probelor de concurs

d) Rezultatul concursului conform recomandărilor comisiei de concurs

e) Rezultatul final al concursului

 


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • documentele necesare pentru înscrierea la concurs
 • formulare de înscriere 
  • cererea de înscriere (Anexa 1)
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
  • declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor din fisa de verificare (Anexa 3)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs pentru posturile de asistent universitar și de lector universitar (Anexa 4)
  • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 5)
  • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 6)

V. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011

VI. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

 • Profesor universitar 5776 lei
 • Conferentiar universitar 4820 lei
 • Lector universitar: 4.479 lei
 • Asistent universitar: 3.849 lei 

VII. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PROBELOR DE CONCURS

 • Tematica, bibliografie - postul de asistent universitar, poziția 25, Departamntul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor; Tema prelegerii didactice: Integrare numerica;
 • Tematica, bibliografie - postul de  șef de lucrări, poziția 15, Departamentul de  Chimie; Tema prelegerii didactice: Metode optice - Spectroscopia IR.

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

 • DOSARUL ESTE ÎNTOCMIT ȘI DEPUS DE CANDIDAT LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI, STR. BD. BUCUREȘTI - NR. 39, COD 100680, PLOIEȘTI, JUD.PRAHOVA  DE LUNI - JOI  ÎNTRE ORELE 7.30 - 16.00 ȘI VINERI ÎNTRE ORELE 7.30 - 13.30 SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POȘTALE DE CURIERAT CARE PERMIT CONFIRMAREA PRIMIRII DOSARULUI.

 • INFORMAȚII SUPLIMENTARE - SECRETARIAT UNIVERSITATE, SECRETAR DORDEA CONSTANȚA, TELEFON 0244 575817, 0244 573 171/186, CDORDEA@UPG-PLOIESTI.RO