Skip to main content
d

AN UNIVERSITAR 2023-2024 SEMESTRUL II

I.  POST DIDACTIC VACANT, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOS LA CONCURS 

II. CANDIDAȚI

III. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

          a) Calendarul desfășurării concursurilor - șef de lucrări universitar 

          c) Monitorul Oficial al României, Partea a III - a nr. 143/30 aprilie 2024  

          d) Programul desfășurării probelor de concurs

          e) Rezultatul concursului conform recomandărilor comisiei de concurs

          f) Rezultatul final al concursului

 


IV. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

V. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • documentele necesare pentru înscrierea la concurs
 • formulare de înscriere 
  • prima pagina
  • cererea de înscriere (Anexa 1)
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs (Anexa 3)
  • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 4
  • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 5)
  • declaratíe non-plagiat (Anexa 6)
  • declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7

VI. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs

VII. Salariul minim de încadrare la momentul angajării 

 • șef de lucrări universitar 6351 lei

VIII. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PROBELOR DE CONCURS

 • Dep. Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor, șef de lucrări universitar poz.14.Tema prelegere didactică:

IX. ADRESA LA CARE TREBUIE TRANSMIS DOSARUL DE CONCURS

DOSARUL ESTE ÎNTOCMIT ȘI DEPUS DE CANDIDAT LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI, STR. BD. BUCUREȘTI - NR. 39, COD 100680, PLOIEȘTI, JUD.PRAHOVA  DE LUNI - JOI  ÎNTRE ORELE 7.30 - 16.00 ȘI VINERI ÎNTRE ORELE 7.30 - 13.30 SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POȘTALE DE CURIERAT CARE PERMIT CONFIRMAREA PRIMIRII DOSARULUI.

 • INFORMAȚII SUPLIMENTARE - SECRETARIAT UNIVERSITATE, SECRETAR DORDEA CONSTANȚA, TELEFON 0244 575817, 0244 573 171/186, CDORDEA@UPG-PLOIESTI.RO